لیست رام های رام اپل

دسته بندی بر اساس سری:

Apple

iPhone 12 Pro Max

مدل نامبرهای دستگاه
Apple

iPhone 12 Pro

مدل نامبرهای دستگاه
Apple

iPhone 12

مدل نامبرهای دستگاه
Apple

iPhone 12 Mini

مدل نامبرهای دستگاه
Apple

iPhone SE 2020

مدل نامبرهای دستگاه
Apple

iPhone 11 Pro Max

مدل نامبرهای دستگاه
Apple

iPhone 11 Pro

مدل نامبرهای دستگاه
Apple

iPhone 11

مدل نامبرهای دستگاه
رام آیفون XS Max Apple

iPhone XS Max

مدل نامبرهای دستگاه
رام آیفون XS Apple

iPhone XS

مدل نامبرهای دستگاه
رام آیفون XR Apple

iPhone XR

مدل نامبرهای دستگاه
رام آیفون X Apple

iPhone X

مدل نامبرهای دستگاه
Apple

iPhone 8 Plus

مدل نامبرهای دستگاه
رام آیفون 8 Apple

iPhone 8

مدل نامبرهای دستگاه
رام آیفون 7Plus Apple

iPhone 7 Plus

مدل نامبرهای دستگاه
رام آیفون 7 Apple

iPhone 7

مدل نامبرهای دستگاه
رام آیفون SE Apple

iPhone SE

مدل نامبرهای دستگاه
رام آیفون 6sPlus Apple

iPhone 6s Plus

مدل نامبرهای دستگاه
رام آیفون 6s Apple

iPhone 6s

مدل نامبرهای دستگاه
رام آیفون 6Plus Apple

iPhone 6 Plus

مدل نامبرهای دستگاه
رام آیفون 6 Apple

iPhone 6

مدل نامبرهای دستگاه
رام آیفون 5s Apple

iPhone 5s

مدل نامبرهای دستگاه
رام آیفون 5c Apple

iPhone 5c

مدل نامبرهای دستگاه
رام آیفون 5 Apple

iPhone 5

مدل نامبرهای دستگاه
رام آیفون 4 Apple

iPhone 4

مدل نامبرهای دستگاه
رام آیفون 3Gs Apple

iPhone 3Gs

مدل نامبرهای دستگاه
رام آیفون 3G Apple

iPhone 3G

مدل نامبرهای دستگاه
رام آیفون 2g Apple

iPhone 2G

مدل نامبرهای دستگاه