لیست شماتیک آلکاتل

شماتیک آلکاتل یا طرح‌واره کاربرد گسترده‌ای در راهنماهای تعمیر دارند تا به تعمیرکاران Alcatel در فهم ارتباط اجزای داخلی کمک کنند و دستورالعملی تصویری را برای بازسازی مکانیکی اجزا فراهم آورند.


Schematic نموداری برای نمایش عناصر یک سامانه‌ است که به جای استفاده از تصاویر واقعی، با استفاده از نمادهای کلی ترسیم می‌شود. در شماتیک معمولاً کلیهٔ جزئیاتی که لازم نیست همراه آن بیایند حذف می‌شوند و گاهی عناصری غیرواقعی نسبرای کمک به فهم بهتر استفاده می‌شود. برای مثال در یک نقشه مترو که برای راهنمایی مسافران در نظر گرفته شده، ممکن است ایستگاه‌ها را با یک نقطه نمایش دهند؛ با وجود اینکه این نقطه شباهتی به ایستگاه واقعی ندارد، اما اطلاعات را بدون درهم‌ریختگی‌های دیداری به بیننده انتقال می‌دهد. به همین ترتیب شماتیک گوشی های آلکاتل درک تعمیرکار را در مقابل محل قرارگیری قطعات و نحوه اتصال آنها روشن میکند.

 • Alcatel One Touch X Pop 5035 دفترچه راهنما (Repair Document)
 • Alcatel Touch T Pop 4010A/4010D/4010E/4010X/4011X دفترچه راهنما (Repair Document)
 • Alcatel One Touch S Pop 4030A/4030D/4030E/4030X/4030Y دفترچه راهنما (Repair Document)
 • Alcatel One Touch Pop C1 4015A/4015D/4015N/4015X دفترچه راهنما (Repair Document)
 • (Alcatel One Touch Idol X Plus 6043D (TCL S960 نقشه کامل گوشی (Schematic)
 • (Alcatel One Touch Idol X Dual 6040D (TCL S950 نقشه کامل گوشی (Schematic)
 • (Alcatel One Touch Idol Ultra 6033X (TCL S850 نقشه کامل گوشی (Schematic)
 • Alcatel One Touch Idol 6030A/6030D/6030N/6030X دفترچه راهنما (Repair Document)
 • Alcatel One Touch Go Play 7048X نقشه کامل گوشی (Schematic)
 • Alcatel One Touch Glory 2T 4005D دفترچه راهنما (Repair Document)
 • Alcatel One Touch 995/996/995A/995S دفترچه راهنما (Repair Document)
 • Alcatel One Touch 992D دفترچه راهنما (Repair Document)
 • Alcatel One Touch 990A/990S/990M دفترچه راهنما (Repair Document)
 • Alcatel One Touch 930D دفترچه راهنما (Repair Document)
 • Alcatel One Touch 918A/918D/918N/918S دفترچه راهنما (Repair Document)
 • Alcatel One Touch 902/902A/902S دفترچه راهنما (Repair Document)
 • Alcatel One Touch 900/900M/901A/901D/901M/901N/901S دفترچه راهنما (Repair Document)
 • Alcatel One Touch 890D دفترچه راهنما (Repair Document)
 • Alcatel One Touch 806 نقشه کامل گوشی (Schematic)
 • Alcatel One Touch 710 نقشه کامل گوشی (Schematic)
 • Alcatel One Touch 510A دفترچه راهنما (Repair Document)
 • Alcatel One Touch 282 MTC282 دفترچه راهنما (Repair Document)
 • Alcatel AT01 MTAG351 دفترچه راهنما (Repair Document)