جستجو
فیلترها
نتایج کاملا مشابه

شماتیک لنوو یا طرح‌واره کاربرد گسترده‌ای در راهنماهای تعمیر دارند تا به تعمیرکاران Lenovo در فهم ارتباط اجزای داخلی کمک کنند و دستورالعملی تصویری را برای بازسازی مکانیکی اجزا فراهم آورند.

 

Schematic نموداری برای نمایش عناصر است که به جای تصاویر واقعی، با استفاده از نمادهای کلی ترسیم می‌شود. در شماتیک معمولاً کلیهٔ جزئیاتی که لازم نیست همراه آن بیایند حذف می‌شوند و گاهی عناصری غیرواقعی برای کمک به فهم بهتر استفاده می‌شود. برای مثال در یک نقشه مترو که برای راهنمایی مسافران در نظر گرفته شده، ممکن است ایستگاه‌ها را با یک نقطه نمایش دهند؛ با وجود اینکه این نقطه شباهتی به ایستگاه واقعی ندارد، اما اطلاعات را بدون درهم‌ریختگی‌های دیداری به بیننده انتقال می‌دهد. به همین ترتیب شماتیک گوشی های لنوو درک تعمیرکار را در مقابل محل قرارگیری قطعات و نحوه اتصال آنها روشن میکند.

فایل فلش لنوو

Lenovo A1000 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo A2010-A Service Manual and Schematic

نقشه کامل گوشی به همراه سرویس منوال

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo A278t Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo A288T Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo A3000 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo A319 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo A328 Service Manual And Schematic

نقشه کامل گوشی به همراه سرویس منوال

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo A3300 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo A350 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo A366T Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo A369i Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo A378t Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo A3900 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo A390T Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo A396 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo A5000 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo A516 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo A520 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo A526 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo A5500 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo A6000 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo A60 Plus Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo A60 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo A610 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo A630T Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo A656 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo A658T Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo A660 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo A668T Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo A670T Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo A680 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo A690 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo A7000 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo A7010 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo A7600-H Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo A766 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo A789 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo A790E Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo A798t Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo A800 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo A820 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo A820t Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo A830 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo A850 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo A860E Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo A880 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo A898t Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo B8000 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo Ideapad A2107A Schematic

نقشه کامل گوشی

دانلود رایگان--
Lenovo K30-T Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo K860 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo K9001 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo K900 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo K910 Vibe Z Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo K920 Service Manual And Schematic

نقشه کامل گوشی به همراه سرویس منوال

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo Lemon K3 K30-W Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo LePhone S2-38AT0 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo P700I Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo P70 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo P770 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo P780 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo S2-38AT0 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo S5000 Shematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo S520 Schematics

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo S550 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo S580 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo S60 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo S650 Service Manual

سرویس منوال

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo S660 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo S680 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo S696 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo S700 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo S720 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo S800 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo S820 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo S850 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo S880 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo S890 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo S898T Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo S90 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo S910 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo S920 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo S930 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo S960 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo TD80T Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo Vibe A Plus A1010a20 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo Vibe Z2 mini K920 mini Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo X2 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo Yoga Tablet 2_Pro Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Lenovo Z90 3 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان

نمایش

رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟

نمایش

رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟ لطفا خود را وارد کنید.
رمز عبور جدید به شما ارسال خواهد شد.

بازگشت به فرم ورود

بستن