لیست رام های رام سونی

دسته بندی بر اساس سری:

سونی اکسپریا 1 سه Sony

Xperia 1 III

مدل نامبرهای دستگاه
سونی اکسپریا 5 سه Sony

Xperia 5 III

مدل نامبرهای دستگاه
سونی اکسپریا 10 سه Sony

Xperia 10 III

مدل نامبرهای دستگاه
Sony

Xperia Pro 5G

مدل نامبرهای دستگاه
اکسپریا 5 دو Sony

Xperia 5 II

مدل نامبرهای دستگاه
اکسپریا 10 دو Sony

Xperia 10 II

مدل نامبرهای دستگاه
اکسپریا 1 دو Sony

Xperia 1 II

مدل نامبرهای دستگاه
Sony

Xperia L4

مدل نامبرهای دستگاه
Sony

P990i

مدل نامبرهای دستگاه
اکسپریا 5 Sony

Xperia 5

مدل نامبرهای دستگاه
اکسپریا 1 Sony

Xperia 1

مدل نامبرهای دستگاه
اکسپریا 10 پلاس Sony

Xperia 10 Plus

مدل نامبرهای دستگاه
اکسپریا 10 Sony

Xperia 10

مدل نامبرهای دستگاه
اکسپریا ال 3 Sony

Xperia L3

مدل نامبرهای دستگاه
sony-xperia-xz3 Sony

Xperia XZ3

مدل نامبرهای دستگاه
sony-xperia-xa2-plus Sony

Xperia XA2 Plus

مدل نامبرهای دستگاه
sony-xperia-xz2-compact Sony

Xperia XZ2 Compact

مدل نامبرهای دستگاه
sony-xperia-xz2 Sony

Xperia XZ2

مدل نامبرهای دستگاه
sony-xperia-xz2-premium Sony

Xperia XZ2 Premium

مدل نامبرهای دستگاه
سونی xperia l1 Sony

Xperia L1

مدل نامبرهای دستگاه
سونی xperia l2 Sony

Xperia L2

مدل نامبرهای دستگاه
سونی xperia L Sony

Xperia L

مدل نامبرهای دستگاه
سونی xperia x compact Sony

Xperia X compact

مدل نامبرهای دستگاه
سونی xperia xz Sony

Xperia XZ

مدل نامبرهای دستگاه
سونی xperia xa2 ultra Sony

Xperia XA2 Ultra

مدل نامبرهای دستگاه
سونی xperia xa2 Sony

Xperia XA2

مدل نامبرهای دستگاه
سونی xperia xz1 Sony

Xperia XZ1

مدل نامبرهای دستگاه
سونی xperia xa1 plus Sony

Xperia XA1 Plus

مدل نامبرهای دستگاه
سونی xperia xz1 compact Sony

Xperia XZ1 Compact

مدل نامبرهای دستگاه
سونی xperia xzs Sony

Xperia XZs

مدل نامبرهای دستگاه