لیست رام های رام گوگل

گوگل پیکسل 6 آ Google

Google Pixel 6a

مدل نامبرهای دستگاه
گوگل پیکسل 6 پرو Google

Google Pixel 6 Pro

مدل نامبرهای دستگاه
پیکسل 6 Google

Google Pixel 6

مدل نامبرهای دستگاه
پیکسل 5 آ 5 جی Google

Google Pixel 5a 5G

مدل نامبرهای دستگاه
Google

LG Nexus 4

مدل نامبرهای دستگاه
Google

Google Pixel 5

مدل نامبرهای دستگاه
پیکسل 4 آ 5 جی Google

Google Pixel 4a 5G

مدل نامبرهای دستگاه
Google

Google Pixel 4a

مدل نامبرهای دستگاه
گوگل پیکسل 4 Google

Google Pixel 4

مدل نامبرهای دستگاه
گوگل پیکسل 3 آ Google

Google Pixel 3a

مدل نامبرهای دستگاه
Google

Google Pixel 4 XL

مدل نامبرهای دستگاه
Google

Google Pixel 3A XL

مدل نامبرهای دستگاه
گوگل پیکسل 3 Google

Google Pixel 3

مدل نامبرهای دستگاه
پیکسل 3 ایکس ال Google

Google Pixel 3 XL

مدل نامبرهای دستگاه
رام گوگل نکسوس وان Google

Google Nexus One

مدل نامبرهای دستگاه
گوگل پیکسل سی Google

Google Pixel C

مدل نامبرهای دستگاه
گوگل پیکسل Google

Google Pixel

مدل نامبرهای دستگاه
گوگل پیکسل 2 ایکس ال Google

Google Pixel 2 XL

مدل نامبرهای دستگاه
رام گوگل پیکسل 2 Google

Google Pixel 2

مدل نامبرهای دستگاه
گوگل پیکسل ایکس ال Google

Google Pixel XL

مدل نامبرهای دستگاه
Google

Google Nexus S

مدل نامبرهای دستگاه
رام گوگل نکسوس 10 Google

Google Nexus 10

مدل نامبرهای دستگاه
Google

Google Galaxy Nexus

مدل نامبرهای دستگاه
رام گوگل نکسوس 7 Google

Google Nexus 7

مدل نامبرهای دستگاه
رام گوگل نکسوس 9 Google

Google Nexus 9

مدل نامبرهای دستگاه
Google

Google Nexus 6P

مدل نامبرهای دستگاه
Google

Google Nexus 6

مدل نامبرهای دستگاه
Google

Google Nexus 5

مدل نامبرهای دستگاه
Google

Google Nexus 5X

مدل نامبرهای دستگاه
Google

Google Nexus Player

مدل نامبرهای دستگاه