لیست رام های رام شیائومی

ردمی کی 40 اس Xiaomi

Redmi K40S

مدل نامبرهای دستگاه
ردمی نوت 11 ای Xiaomi

Redmi Note 11E

مدل نامبرهای دستگاه
ردمی کی 50 گیمینگ Xiaomi

Redmi K50 Gaming

مدل نامبرهای دستگاه
ردمی نوت 11 اس 5 جی Xiaomi

Redmi Note 11S 5G

مدل نامبرهای دستگاه
شیائومی 12 پرو Xiaomi

Xiaomi 12 Pro

مدل نامبرهای دستگاه
شیائومی 12 Xiaomi

Xiaomi 12

مدل نامبرهای دستگاه
شیائومی 12 ایکس Xiaomi

Xiaomi 12X

مدل نامبرهای دستگاه
شیائومی ردمی 10 سی Xiaomi

Xiaomi Redmi 10C

مدل نامبرهای دستگاه
ردمی نوت 11 4 جی Xiaomi

Redmi Note 11 4G

مدل نامبرهای دستگاه
ردمی نوت 11 ان اف سی Xiaomi

Redmi Note 11 NFC

مدل نامبرهای دستگاه
شیائومی پوکو ام 4 پرو 5 جی Xiaomi

Poco M4 Pro 5G

مدل نامبرهای دستگاه
شیائومی ردمی نوت 11 پرو پلاس Xiaomi

Redmi Note 11 Pro Plus

مدل نامبرهای دستگاه
ردمی نوت 11 پرو 5 جی Xiaomi

Redmi Note 11 Pro 5G

مدل نامبرهای دستگاه
شیائومی ردمی نوت 11 پرو Xiaomi

Redmi Note 11 Pro

مدل نامبرهای دستگاه
ردمی نوت 11 اس Xiaomi

Redmi Note 11S

مدل نامبرهای دستگاه
شیائومی ردمی نوت 11 Xiaomi

Redmi Note 11

مدل نامبرهای دستگاه
شیائومی پد 5 Xiaomi

Pad 5

مدل نامبرهای دستگاه
شیائومی 11 تی پرو Xiaomi

11T Pro

مدل نامبرهای دستگاه
شیائومی 11 تی Xiaomi

Xiaomi 11T

مدل نامبرهای دستگاه
شیائومی 11 لایت 5 جی ان ای Xiaomi

11 Lite 5G NE

مدل نامبرهای دستگاه
شیائومی ردمی 10 Xiaomi

Redmi 10

مدل نامبرهای دستگاه
شیائومی پوکو ایکس 3 جی تی Xiaomi

Poco X3 GT

مدل نامبرهای دستگاه
شیائومی ردمی نوت 8 2021 Xiaomi

Redmi Note 8 2021

مدل نامبرهای دستگاه
شیائومی پوکو ام 3 پرو 5 جی Xiaomi

Poco M3 Pro 5G

مدل نامبرهای دستگاه
شیائومی ردمی کی 40 گیمینگ Xiaomi

Redmi K40 Gaming

مدل نامبرهای دستگاه
شیائومی ردمی نوت 10 اس Xiaomi

Redmi Note 10S

مدل نامبرهای دستگاه
شیائومی می 11 لایت 5 جی Xiaomi

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

مدل نامبرهای دستگاه
شیائومی می 11 ایکس پرو Xiaomi

Xiaomi Mi 11X Pro

مدل نامبرهای دستگاه
شیائومی می 11 ایکس Xiaomi

Xiaomi Mi 11X

مدل نامبرهای دستگاه
شیائومی می میکس فولد Xiaomi

Xiaomi Mi Mix Fold

مدل نامبرهای دستگاه