لیست شماتیک نوکیا

شماتیک نوکیا یا طرح‌واره کاربرد گسترده‌ای در راهنماهای تعمیر دارند تا به تعمیرکاران Nokia در فهم ارتباط اجزای داخلی کمک کنند و دستورالعملی تصویری را برای بازسازی مکانیکی اجزا فراهم آورند.


Schematic نموداری برای نمایش عناصر یک سامانه‌ است که به جای استفاده از تصاویر واقعی، با استفاده از نمادهای کلی ترسیم می‌شود. در شماتیک معمولاً کلیهٔ جزئیاتی که لازم نیست همراه آن بیایند حذف می‌شوند و گاهی عناصری غیرواقعی نسبرای کمک به فهم بهتر استفاده می‌شود. برای مثال در یک نقشه مترو که برای راهنمایی مسافران در نظر گرفته شده، ممکن است ایستگاه‌ها را با یک نقطه نمایش دهند؛ با وجود اینکه این نقطه شباهتی به ایستگاه واقعی ندارد، اما اطلاعات را بدون درهم‌ریختگی‌های دیداری به بیننده انتقال می‌دهد. به همین ترتیب شماتیک گوشی های نوکیا درک تعمیرکار را در مقابل محل قرارگیری قطعات و نحوه اتصال آنها روشن میکند.

 • Nokia Lumia 1520 Schematics شماتیک نوکیا لومیا 1520
 • Nokia Lumia 1320 Schematic شماتیک نوکیا لومیا 1320
 • Nokia Lumia 1020 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا لومیا 1020
 • Lumia 950XL Schematic شماتیک لومیا 950XL
 • Lumia 950 Schematic شماتیک لومیا 950
 • Nokia Lumia 930 Schematics شماتیک نوکیا لومیا 930
 • Nokia Lumia 925 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا لومیا 925
 • Nokia Lumia 920 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا لومیا 920
 • Nokia Lumia 900 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا لومیا 900
 • Nokia Lumia 830 Schematic شماتیک نوکیا لومیا 830
 • Nokia Lumia 820 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا لومیا 820
 • Nokia Lumia 800 Service Manual & Schematic شماتیک و سرویس منوال نوکیا لومیا 800
 • Nokia Lumia 735 Schematic شماتیک نوکیا لومیا 735
 • Nokia Lumia 730 Schematic شماتیک نوکیا لومیا 730
 • Nokia Lumia 720 Schematics شماتیک نوکیا لومیا 720
 • Nokia Lumia 710 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا لومیا 710
 • Nokia Lumia 640 and 640 Dual Schematic شماتیک نوکیا لومیا 640
 • Nokia Lumia 638 Schematics شماتیک نوکیا لومیا 638
 • Nokia Lumia 630 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا لومیا 630
 • Nokia Lumia 625 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا لومیا 625
 • Nokia Lumia 620 Service Manual & Schematic شماتیک و سرویس منوال نوکیا لومیا 620
 • Nokia Lumia 610 & 610c Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا لومیا 610-610C
 • Nokia Lumia 603 Service Manual & Schematic شماتیک نوکیا لومیا 603
 • Nokia Lumia 600 Schematics شماتیک نوکیا لومیا 600
 • Lumia 550 Schematic شماتیک لومیا 550
 • Nokia Lumia 530 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا لومیا 530
 • Nokia Lumia 525 Schematics شماتیک نوکیا لومیا 525
 • Nokia Lumia 520 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا لومیا 520
 • Nokia Lumia 510 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا لومیا 510
 • Lumia 435 Schematic شماتیک لومیا 435
 • Lumia 430 Dual Schematic شماتیک لومیا 430
 • Nokia E90 Schematics شماتیک نوکیا E90
 • Nokia E75 Schematics شماتیک نوکیا E75
 • Nokia E73 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا E73
 • Nokia E72 Schematic شماتیک نوکیا E72
 • Nokia E71 Schematics شماتیک نوکیا E71
 • Nokia E66 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا E66
 • Nokia E65 Schematics شماتیک نوکیا E65
 • Nokia E51 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا E51
 • Nokia E7-00 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا E7-00
 • Nokia E6-00 Schematics شماتیک نوکیا E6-00
 • Nokia E5-00 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا E5-00
 • Nokia XL RM-1030 RM-1042 Schematic شماتیک نوکیا XL
 • Lumia 640 XL LTE and 640 XL LTE Dual Schematic شماتیک لومیا 640XL
 • Nokia XL Lumia 535 Schematic شماتیک نوکیا لومیا 535
 • Nokia X7 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا X7
 • Nokia X6 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا X6
 • Nokia X3-02 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا X3-02
 • Nokia X2-05 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا X2-05
 • Nokia X2-02 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا X2-02
 • Nokia X2-01 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا X2-01
 • Nokia X2-00 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا X2-00
 • Nokia X1-01 Schematics سولوشن نوکیا X1-01
 • Nokia X RM-980 Schematic شماتیک نوکیا X
 • Nokia N95 RM-159 Schematics شماتیک نوکیا ان 95
 • Nokia N93 Schematics شماتیک نوکیا ان 93
 • Nokia N91 Schematics شماتیک نوکیا ان 91
 • Nokia N90 Schematics شماتیک نوکیا ان 90
 • Nokia N9 Schematics شماتیک نوکیا ان 9
 • Nokia N86 Schematics شماتیک نوکیا ان 86
 • Nokia N85 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا ان 85
 • Nokia N82 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا ان 82
 • Nokia N81 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا ان 81
 • Nokia N80 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا ان 80
 • Nokia N79 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا ان 79
 • Nokia N78 Schematics شماتیک نوکیا ان 78
 • Nokia N77 Schematics شماتیک نوکیا ان 77
 • Nokia N76 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا ان 76
 • Nokia N73 Schematics شماتیک نوکیا ان 73
 • Nokia N72 Schematics شماتیک نوکیا ان 72
 • Nokia N71 Schematics شماتیک نوکیا ان 71
 • Nokia N70 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا ان 70
 • Nokia N8 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا ان 8
 • Nokia Asha 502 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا آشا 502
 • Nokia Asha 503 Service Manual سرویس منوال نوکیا آشا 503
 • Nokia Asha 501 Schematic شماتیک نوکیا آشا 501
 • Nokia Asha 500 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا آشا 500
 • Nokia Asha 311 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا آشا 311
 • Nokia Asha 309 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا آشا 309
 • Nokia Asha 308 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا آشا 308
 • Nokia Asha 305 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا آشا 305
 • Nokia Asha 302 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا آشا 302
 • Nokia Asha 301 Schematic شماتیک نوکیا آشا 301
 • Nokia Asha 300 Schematics سولوشن نوکیا آشا 300
 • Nokia Asha 225 Schematic شماتیک نوکیا آشا 225
 • Nokia Asha 210 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا آشا 210
 • Nokia Asha 208 Schematic شماتیک نوکیا آشا 208
 • Nokia Asha 205 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا آشا 205
 • Nokia Asha 202 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا آشا 202
 • Nokia Asha 200 Schematic شماتیک و سولوشن نوکیا آشا 200
 • Nokia 110, 1100, 111, 1110 Schematic شماتیک نوکیا 110 و 1100 و 111 و 1110
 • Nokia C7-00 Service Manual and Schematic شماتیک و سرویس منوال نوکیا C7-00
 • Nokia C6-01 Schematic شماتیک و سولوشن نوکیا C6-01
 • Nokia C6-00 Schematic شماتیک و سولوشن نوکیا C6-00
 • Nokia C5-03 Schematic شماتیک نوکیا C5-03
 • Nokia C5-00 Schematic شماتیک و سولوشن نوکیا C5-00
 • Nokia C3-00 Schematic شماتیک و سولوشن نوکیا C3-00
 • Nokia C2-05 Schematic شماتیک نوکیا C2-05
 • Nokia C2-01 Schematic شماتیک و سولوشن نوکیا C2-01
 • Nokia C2-00 Schematic شماتیک و سولوشن نوکیا C2-00
 • Nokia C1-01 Schematic شماتیک و سولوشن نوکیا C1-01
 • Nokia 1265 Schematic شماتیک نوکیا 1265
 • Nokia 1255 Schematic شماتیک نوکیا 1255
 • Nokia 1202 Schematic سولوشن نوکیا 1202
 • Nokia 101 Schematic سولوشن نوکیا 101
 • Nokia 8800 Arte RM-233 Schematic شماتیک نوکیا 8800
 • Nokia 8600 luna RM-164 Schematic شماتیک نوکیا 8600
 • Nokia 808 PureView Schematic شماتیک نوکیا 808
 • Nokia 6700 classic Schematic شماتیک نوکیا 6700
 • Nokia 6125 Schematic شماتیک نوکیا 6125
 • Nokia 6124 Classic Schematic شماتیک نوکیا 6124 کلاسیک
 • Nokia 6121 Classic Schematic شماتیک نوکیا 6121 کلاسیک
 • Nokia 6120c Schematic شماتیک نوکیا 6120c
 • Nokia 6111 Schematic شماتیک نوکیا 6111
 • Nokia 6110N Schematic شماتیک نوکیا 6110N
 • Nokia 6110 Schematic شماتیک نوکیا 6110
 • Nokia 6108 Schematic شماتیک نوکیا 6108
 • Nokia 6103 Schematic شماتیک نوکیا 6103
 • Nokia 6101 Schematic شماتیک نوکیا 6101
 • Nokia 6100 Schematic شماتیک نوکیا 6100
 • Nokia 6085 Schematic شماتیک نوکیا 6085
 • Nokia 6070 Schematic شماتیک نوکیا 6070
 • Nokia 6060 Schematic شماتیک نوکیا 6060
 • Nokia 6300 Schematic شماتیک نوکیا 6300
 • Nokia 6030 Schematic شماتیک نوکیا 6030
 • Nokia 6021 Schematic شماتیک نوکیا 6021
 • Nokia 6020 Schematic شماتیک نوکیا 6020
 • Nokia 6019i Schematic شماتیک نوکیا 6019i
 • Nokia 6015i & 6016i Schematic شماتیک نوکیا 6015i و 6016i
 • Nokia 6015 Schematic شماتیک نوکیا 6015
 • Nokia 6012 Schematic شماتیک نوکیا 6012
 • Nokia 5800 XpressMusic Service Manual & Schematic شماتیک و سرویس منوال نوکیا 5800 اکسپرس موزیک
 • Nokia 5730 XpressMusic Service Manual & Schematic شماتیک و سرویس منوال نوکیا 5730 اکسپرس موزیک
 • Nokia 5700 Schematic شماتیک نوکیا 5700
 • Nokia 5610 Schematic شماتیک نوکیا 5610
 • Nokia 5530 XpressMusic Service Manual & Schematic شماتیک نوکیا 5530
 • Nokia 5510 Schematic شماتیک نوکیا 5510
 • Nokia 5500 Schematic شماتیک نوکیا 5500
 • Nokia 5320 Schematic شماتیک نوکیا 5320
 • Nokia 5330 Xpress Music Schematic شماتیک نوکیا 5330 اکسپرس موزیک
 • Nokia 5310 XpressMusic Schematic شماتیک نوکیا 5310 اکسپرس موزیک
 • Nokia 5232 & 5233 Schematic شماتیک نوکیا 5232 و 5233
 • Nokia 5230 Service Manual & Schematic شماتیک و سرویس منوال نوکیا 5230
 • Nokia 5220 Xpress Music Schematic شماتیک نوکیا 5220 اکسپرس موزیک
 • Nokia 5210 Schematic شماتیک نوکیا 5210
 • Nokia 5200 & 5300 Schematic شماتیک نوکیا 5200 و 5300
 • Nokia 515 Service Manual & Schematic شماتیک و سرویس منوال نوکیا 515
 • Nokia 5140i Schematic شماتیک نوکیا 5140i
 • Nokia 5140 Schematic شماتیک نوکیا 5140
 • Nokia 5130 XpressMusic Schematic شماتیک نوکیا 5130 اکسپرس موزیک
 • Nokia 5120 Schematic شماتیک نوکیا 5120
 • Nokia 5110 Service Manual & Schematic شماتیک و سرویس منوال نوکیا 5110
 • Nokia 5100 Schematic شماتیک نوکیا 5100
 • Nokia 5000 Schematic شماتیک نوکیا 5000
 • Nokia 3720 classic Schematic شماتیک نوکیا 3720
 • Nokia 3710 Fold Schematic شماتیک نوکیا 3710
 • Nokia 3660 Schematic شماتیک نوکیا 3660
 • Nokia 3650 Schematic شماتیک نوکیا 3650
 • Nokia 3610 Fold Schematic شماتیک نوکیا 3610
 • Nokia 3610 Schematic شماتیک نوکیا 3610
 • Nokia 3600 Slide Schematic شماتیک نوکیا 3600
 • Nokia 3600 Schematic شماتیک نوکیا 3600
 • Nokia 3595 Schematic شماتیک نوکیا 3595
 • Nokia 3590 Schematic شماتیک نوکیا 3590
 • Nokia 3586i Schematic شماتیک نوکیا 3586i
 • Nokia 3585i Schematic شماتیک نوکیا 3585i
 • Nokia 3585 ,3570 Schematic شماتیک نوکیا 3585 و 3570
 • Nokia 3560 Schematic شماتیک نوکیا 3560
 • Nokia 3555 Schematic شماتیک نوکیا 3555
 • Nokia 3530 Schematic شماتیک نوکیا 3530
 • Nokia 3510i Schematic شماتیک نوکیا 3510i
 • Nokia 3510 Schematic شماتیک نوکیا 3510
 • Nokia 3500 Classic Service Manual & Schematic شماتیک و سرویس منوال نوکیا 3500
 • Nokia 3390 Schematic شماتیک نوکیا 3390
 • Nokia 3360 Schematic شماتیک نوکیا 3360
 • Nokia 3310 2017 Schematic سولوشن نوکیا 3310 (TA-1030)
 • Nokia 3310 Schematic شماتیک نوکیا 3310 (NHM-5)
 • Nokia 3300 Schematic شماتیک نوکیا 3300
 • Nokia 3250 Service Manual & Schematic شماتیک و سرویس منوال نوکیا 3250
 • Nokia 3230 Schematic شماتیک نوکیا 3230
 • Nokia 3220 Schematic شماتیک نوکیا 3220
 • Nokia 3210 Schematic شماتیک نوکیا 3210
 • Nokia 3205 Schematic شماتیک نوکیا 3205
 • Nokia 3200 Schematic شماتیک نوکیا 3200
 • Nokia 3155 ,3155i Schematic شماتیک نوکیا 3155 و 3155i
 • Nokia 3125 Schematic شماتیک نوکیا 3125
 • Nokia 3120 RM-364 Schematic شماتیک نوکیا 3120
 • Nokia 3110 Classic Service Manual & Schematic شماتیک و سرویس منوال نوکیا 3110
 • Nokia 3109 Classic Schematic شماتیک نوکیا 3109
 • Nokia 3108 Schematic شماتیک نوکیا 3108
 • Nokia 3100 Schematic شماتیک نوکیا 3100
 • Nokia 2865 Schematic شماتیک نوکیا 2865
 • Nokia 2855 Schematic شماتیک نوکیا 2855
 • Nokia 2730c Schematic شماتیک نوکیا 2730c
 • Nokia 2720 Fold Service Manual and Schematic شماتیک و سرویس منوال نوکیا 2720
 • Nokia 2710 Navigation Edition Schematic شماتیک نوکیا 2710
 • Nokia 2700 classic Service Manual & Schematic شماتیک نوکیا 2700
 • Nokia 2690 Service Manual & Schematic شماتیک نوکیا 2690
 • Nokia 2680 slide Schematic شماتیک نوکیا 2680
 • Nokia 2660, 2760 Schematic شماتیک نوکیا 2660 و 2760
 • Nokia 2650 Schematic شماتیک نوکیا 2650
 • Nokia 2630 Schematic شماتیک نوکیا 2630
 • Nokia 2626 Schematic شماتیک نوکیا 2626
 • Nokia 2610 Schematic شماتیک نوکیا 2610
 • Nokia 2600 Schematic شماتیک نوکیا 2600
 • Nokia 2366i Schematic شماتیک نوکیا 2366i
 • Nokia 2355 Schematic شماتیک نوکیا 2355
 • Nokia 2330, 2320, 2323c Schematic شماتیک نوکیا 2330 و 2320 و 2323c
 • Nokia 2310 Schematic شماتیک نوکیا 2310
 • Nokia 230 Schematic سولوشن نوکیا 230
 • Nokia 2280 Schematic شماتیک نوکیا 2280
 • Nokia 2270, 2272, 2275, 2285 Schematic شماتیک نوکیا 2270 و 2272 و 2275 و 2285
 • Nokia 2260 Schematic شماتیک نوکیا 2260
 • Nokia 2255 Schematic شماتیک نوکیا 2255
 • Nokia 2220 Schematic شماتیک نوکیا 2220
 • Nokia 220 Schematic شماتیک و سولوشن و سرویس منوال نوکیا 220
 • Nokia 216 Schematic سولوشن نوکیا 216 بهمراه ویدئو تعمیراتی
 • Nokia 215 Schematic سولوشن نوکیا 215
 • Nokia 2100 Service Manual & Schematic شماتیک و سرویس منوال نوکیا 2100
 • Nokia 2125 Schematic شماتیک نوکیا 2125
 • Nokia 2118 Schematic شماتیک نوکیا 2118
 • Nokia 2116 Schematic شماتیک نوکیا 2116
 • Nokia 2112 Schematic شماتیک نوکیا 2112
 • Nokia 206 Schematic v1.0 & v2.0 شماتیک و سولوشن نوکیا 206
 • Nokia 1680 Classic Service Manual & Schematic شماتیک و سرویس منوال نوکیا 1680
 • Nokia 1661 Service Manual سرویس منوال نوکیا 1661
 • Nokia 1650 1650b Service Manual & Schematic شماتیک و سرویس منوال نوکیا 1650
 • Nokia 1616 Service Manual & Schematic شماتیک و سرویس منوال نوکیا 1616
 • Nokia 1610 & 1611 Schematic شماتیک نوکیا 1610 و 1611
 • Nokia 1606 Schematic شماتیک نوکیا 1606
 • Nokia 1508 Schematic شماتیک نوکیا 1508
 • Nokia 150 Schematic سولوشن نوکیا 150
 • Nokia 1325 Schematic شماتیک نوکیا 1325
 • Nokia 130 Schematic سولوشن نوکیا 130 بهمراه ویدئو تعمیراتی
 • Nokia 1280 Schematic شماتیک و سولوشن نوکیا 1280
 • Nokia 112 Schematic سولوشن نوکیا 112
 • Nokia 108 Schematic سولوشن نوکیا 108
 • Nokia 107 Schematic سولوشن نوکیا 107
 • Nokia 105 Schematic سولوشن نوکیا 105
 • Nokia 1200 Schematic شماتیک و سولوشن نوکیا 1200
 • Nokia 1112 & 1112i Schematic شماتیک نوکیا 1112 و 1112i
 • Nokia 1110 & 1600 Schematic شماتیک نوکیا 1110 و 1600
 • Nokia 1100 & 2300 Schematic شماتیک و سولوشن نوکیا 1100 و 2300