جستجو
فیلترها
نتایج کاملا مشابه

شماتیک نوکیا یا طرح‌واره کاربرد گسترده‌ای در راهنماهای تعمیر دارند تا به تعمیرکاران Nokia در فهم ارتباط اجزای داخلی کمک کنند و دستورالعملی تصویری را برای بازسازی مکانیکی اجزا فراهم آورند.

 

Schematic نموداری برای نمایش عناصر یک سامانه‌ است که به جای استفاده از تصاویر واقعی، با استفاده از نمادهای کلی ترسیم می‌شود. در شماتیک معمولاً کلیهٔ جزئیاتی که لازم نیست همراه آن بیایند حذف می‌شوند و گاهی عناصری غیرواقعی برای کمک به فهم بهتر استفاده می‌شود. برای مثال در یک نقشه مترو که برای راهنمایی مسافران در نظر گرفته شده، ممکن است ایستگاه‌ها را با یک نقطه نمایش دهند؛ با وجود اینکه این نقطه شباهتی به ایستگاه واقعی ندارد، اما اطلاعات را بدون درهم‌ریختگی‌های دیداری به بیننده انتقال می‌دهد. به همین ترتیب شماتیک گوشی های نوکیا درک تعمیرکار را در مقابل محل قرارگیری قطعات و نحوه اتصال آنها روشن میکند.

 

دانلود فایل فلش نوکیا


مدل گوشیتوضیحاتخرید فایل
Nokia 1100 & 2300 Schematicشماتیک و سولوشن نوکیا 1100 و 2300 5,000 تومان
Nokia 1110 & 1600 Schematicشماتیک نوکیا 1110 و 1600 5,000 تومان
Nokia 1112 & 1112i Schematicشماتیک نوکیا 1112 و 1112i 5,000 تومان
Nokia 1200 Schematicشماتیک و سولوشن نوکیا 1200 5,000 تومان
Nokia 105 Schematicسولوشن نوکیا 105 5,000 تومان
Nokia 107 Schematicسولوشن نوکیا 107 5,000 تومان
Nokia 108 Schematicسولوشن نوکیا 108 5,000 تومان
Nokia 112 Schematicسولوشن نوکیا 112 5,000 تومان
Nokia 1280 Schematicشماتیک و سولوشن نوکیا 1280 5,000 تومان
Nokia 130 Schematicسولوشن نوکیا 130 بهمراه ویدئو تعمیراتی 5,000 تومان
Nokia 1325 Schematicشماتیک نوکیا 1325 5,000 تومان
Nokia 150 Schematicسولوشن نوکیا 150 5,000 تومان
Nokia 1508 Schematicشماتیک نوکیا 1508 5,000 تومان
Nokia 1606 Schematicشماتیک نوکیا 1606 5,000 تومان
Nokia 1610 & 1611 Schematicشماتیک نوکیا 1610 و 1611 5,000 تومان
Nokia 1616 Service Manual & Schematicشماتیک و سرویس منوال نوکیا 1616 5,000 تومان
Nokia 1650 1650b Service Manual & Schematicشماتیک و سرویس منوال نوکیا 1650 5,000 تومان
Nokia 1661 Service Manualسرویس منوال نوکیا 1661 3,000 تومان
Nokia 1680 Classic Service Manual & Schematicشماتیک و سرویس منوال نوکیا 1680 5,000 تومان
Nokia 206 Schematic v1.0 & v2.0شماتیک و سولوشن نوکیا 206 4,000 تومان
Nokia 2112 Schematicشماتیک نوکیا 2112 5,000 تومان
Nokia 2116 Schematicشماتیک نوکیا 2116 5,000 تومان
Nokia 2118 Schematicشماتیک نوکیا 2118 5,000 تومان
Nokia 2125 Schematicشماتیک نوکیا 2125 5,000 تومان
Nokia 2100 Service Manual & Schematicشماتیک و سرویس منوال نوکیا 2100 5,000 تومان
Nokia 215 Schematicسولوشن نوکیا 215 5,000 تومان
Nokia 216 Schematicسولوشن نوکیا 216 بهمراه ویدئو تعمیراتی 5,000 تومان
Nokia 220 Schematicشماتیک و سولوشن و سرویس منوال نوکیا 220 5,000 تومان
Nokia 2220 Schematicشماتیک نوکیا 2220 5,000 تومان
Nokia 2255 Schematicشماتیک نوکیا 2255 5,000 تومان
Nokia 2260 Schematicشماتیک نوکیا 2260 5,000 تومان
Nokia 2270, 2272, 2275, 2285 Schematicشماتیک نوکیا 2270 و 2272 و 2275 و 2285 5,000 تومان
Nokia 2280 Schematicشماتیک نوکیا 2280 5,000 تومان
Nokia 230 Schematicسولوشن نوکیا 230 5,000 تومان
Nokia 2310 Schematicشماتیک نوکیا 2310 5,000 تومان
Nokia 2330, 2320, 2323c Schematicشماتیک نوکیا 2330 و 2320 و 2323c 5,000 تومان
Nokia 2355 Schematicشماتیک نوکیا 2355 5,000 تومان
Nokia 2366i Schematicشماتیک نوکیا 2366i 5,000 تومان
Nokia 2600 Schematicشماتیک نوکیا 2600 5,000 تومان
Nokia 2610 Schematicشماتیک نوکیا 2610 5,000 تومان
Nokia 2626 Schematicشماتیک نوکیا 2626 5,000 تومان
Nokia 2630 Schematicشماتیک نوکیا 2630 5,000 تومان
Nokia 2650 Schematicشماتیک نوکیا 2650 5,000 تومان
Nokia 2660, 2760 Schematicشماتیک نوکیا 2660 و 2760 5,000 تومان
Nokia 2680 slide Schematicشماتیک نوکیا 2680 5,000 تومان
Nokia 2690 Service Manual & Schematicشماتیک نوکیا 2690 5,000 تومان
Nokia 2700 classic Service Manual & Schematicشماتیک نوکیا 2700 5,000 تومان
Nokia 2710 Navigation Edition Schematicشماتیک نوکیا 2710 5,000 تومان
Nokia 2720 Fold Service Manual and Schematicشماتیک و سرویس منوال نوکیا 2720 5,000 تومان
Nokia 2730c Schematicشماتیک نوکیا 2730c 5,000 تومان
Nokia 2855 Schematicشماتیک نوکیا 2855 5,000 تومان
Nokia 2865 Schematicشماتیک نوکیا 2865 5,000 تومان
Nokia 3100 Schematicشماتیک نوکیا 3100 5,000 تومان
Nokia 3108 Schematicشماتیک نوکیا 3108 5,000 تومان
Nokia 3109 Classic Schematicشماتیک نوکیا 3109 5,000 تومان
Nokia 3110 Classic Service Manual & Schematicشماتیک و سرویس منوال نوکیا 3110 5,000 تومان
Nokia 3120 RM-364 Schematicشماتیک نوکیا 3120 5,000 تومان
Nokia 3125 Schematicشماتیک نوکیا 3125 5,000 تومان
Nokia 3155 ,3155i Schematicشماتیک نوکیا 3155 و 3155i 5,000 تومان
Nokia 3200 Schematicشماتیک نوکیا 3200 5,000 تومان
Nokia 3205 Schematicشماتیک نوکیا 3205 5,000 تومان
Nokia 3210 Schematicشماتیک نوکیا 3210 5,000 تومان
Nokia 3220 Schematicشماتیک نوکیا 3220 5,000 تومان
Nokia 3230 Schematicشماتیک نوکیا 3230 5,000 تومان
Nokia 3250 Service Manual & Schematicشماتیک و سرویس منوال نوکیا 3250 5,000 تومان
Nokia 3300 Schematicشماتیک نوکیا 3300 5,000 تومان
Nokia 3310 Schematicشماتیک نوکیا 3310 (NHM-5) 5,000 تومان
Nokia 3310 2017 Schematicسولوشن نوکیا 3310 (TA-1030) 5,000 تومان
Nokia 3360 Schematicشماتیک نوکیا 3360 5,000 تومان
Nokia 3390 Schematicشماتیک نوکیا 3390 5,000 تومان
Nokia 3500 Classic Service Manual & Schematicشماتیک و سرویس منوال نوکیا 3500 5,000 تومان
Nokia 3510 Schematicشماتیک نوکیا 3510 5,000 تومان
Nokia 3510i Schematicشماتیک نوکیا 3510i 5,000 تومان
Nokia 3530 Schematicشماتیک نوکیا 3530 5,000 تومان
Nokia 3555 Schematicشماتیک نوکیا 3555 5,000 تومان
Nokia 3560 Schematicشماتیک نوکیا 3560 5,000 تومان
Nokia 3585 ,3570 Schematicشماتیک نوکیا 3585 و 3570 5,000 تومان
Nokia 3585i Schematicشماتیک نوکیا 3585i 5,000 تومان
Nokia 3586i Schematicشماتیک نوکیا 3586i 5,000 تومان
Nokia 3590 Schematicشماتیک نوکیا 3590 5,000 تومان
Nokia 3595 Schematicشماتیک نوکیا 3595 5,000 تومان
Nokia 3600 Schematicشماتیک نوکیا 3600 5,000 تومان
Nokia 3600 Slide Schematicشماتیک نوکیا 3600 5,000 تومان
Nokia 3610 Schematicشماتیک نوکیا 3610 5,000 تومان
Nokia 3610 Fold Schematicشماتیک نوکیا 3610 5,000 تومان
Nokia 3650 Schematicشماتیک نوکیا 3650 5,000 تومان
Nokia 3660 Schematicشماتیک نوکیا 3660 5,000 تومان
Nokia 3710 Fold Schematicشماتیک نوکیا 3710 5,000 تومان
Nokia 3720 classic Schematicشماتیک نوکیا 3720 5,000 تومان
Nokia 5000 Schematicشماتیک نوکیا 5000 5,000 تومان
Nokia 5100 Schematicشماتیک نوکیا 5100 5,000 تومان
Nokia 5110 Service Manual & Schematicشماتیک و سرویس منوال نوکیا 5110 5,000 تومان
Nokia 5120 Schematicشماتیک نوکیا 5120 5,000 تومان
Nokia 5130 XpressMusic Schematicشماتیک نوکیا 5130 اکسپرس موزیک 5,000 تومان
Nokia 5140 Schematicشماتیک نوکیا 5140 5,000 تومان
Nokia 5140i Schematicشماتیک نوکیا 5140i 5,000 تومان
Nokia 515 Service Manual & Schematicشماتیک و سرویس منوال نوکیا 515 5,000 تومان
Nokia 5200 & 5300 Schematicشماتیک نوکیا 5200 و 5300 5,000 تومان
Nokia 5210 Schematicشماتیک نوکیا 5210 5,000 تومان
Nokia 5220 Xpress Music Schematicشماتیک نوکیا 5220 اکسپرس موزیک 5,000 تومان
Nokia 5230 Service Manual & Schematicشماتیک و سرویس منوال نوکیا 5230 5,000 تومان
Nokia 5232 & 5233 Schematicشماتیک نوکیا 5232 و 5233 3,000 تومان
Nokia 5310 XpressMusic Schematicشماتیک نوکیا 5310 اکسپرس موزیک 5,000 تومان
Nokia 5330 Xpress Music Schematicشماتیک نوکیا 5330 اکسپرس موزیک 3,000 تومان
Nokia 5320 Schematicشماتیک نوکیا 5320 5,000 تومان
Nokia 5500 Schematicشماتیک نوکیا 5500 5,000 تومان
Nokia 5510 Schematicشماتیک نوکیا 5510 5,000 تومان
Nokia 5530 XpressMusic Service Manual & Schematicشماتیک نوکیا 5530 5,000 تومان
Nokia 5610 Schematicشماتیک نوکیا 5610 5,000 تومان
Nokia 5700 Schematicشماتیک نوکیا 5700 5,000 تومان
Nokia 5730 XpressMusic Service Manual & Schematicشماتیک و سرویس منوال نوکیا 5730 اکسپرس موزیک 5,000 تومان
Nokia 5800 XpressMusic Service Manual & Schematicشماتیک و سرویس منوال نوکیا 5800 اکسپرس موزیک 5,000 تومان
Nokia 6012 Schematicشماتیک نوکیا 6012 5,000 تومان
Nokia 6015 Schematicشماتیک نوکیا 6015 5,000 تومان
Nokia 6015i & 6016i Schematicشماتیک نوکیا 6015i و 6016i 5,000 تومان
Nokia 6019i Schematicشماتیک نوکیا 6019i 5,000 تومان
Nokia 6020 Schematicشماتیک نوکیا 6020 5,000 تومان
Nokia 6021 Schematicشماتیک نوکیا 6021 5,000 تومان
Nokia 6030 Schematicشماتیک نوکیا 6030 5,000 تومان
Nokia 6300 Schematicشماتیک نوکیا 6300 5,000 تومان
Nokia 6060 Schematicشماتیک نوکیا 6060 5,000 تومان
Nokia 6070 Schematicشماتیک نوکیا 6070 5,000 تومان
Nokia 6085 Schematicشماتیک نوکیا 6085 5,000 تومان
Nokia 6100 Schematicشماتیک نوکیا 6100 5,000 تومان
Nokia 6101 Schematicشماتیک نوکیا 6101 5,000 تومان
Nokia 6103 Schematicشماتیک نوکیا 6103 5,000 تومان
Nokia 6108 Schematicشماتیک نوکیا 6108 5,000 تومان
Nokia 6110 Schematicشماتیک نوکیا 6110 5,000 تومان
Nokia 6110N Schematicشماتیک نوکیا 6110N 5,000 تومان
Nokia 6111 Schematicشماتیک نوکیا 6111 5,000 تومان
Nokia 6120c Schematicشماتیک نوکیا 6120c 5,000 تومان
Nokia 6121 Classic Schematicشماتیک نوکیا 6121 کلاسیک 5,000 تومان
Nokia 6124 Classic Schematicشماتیک نوکیا 6124 کلاسیک 5,000 تومان
Nokia 6125 Schematicشماتیک نوکیا 6125 5,000 تومان
Nokia 6700 classic Schematicشماتیک نوکیا 6700 5,000 تومان
Nokia 808 PureView Schematicشماتیک نوکیا 808 5,000 تومان
Nokia 8600 luna RM-164 Schematicشماتیک نوکیا 8600 5,000 تومان
Nokia 8800 Arte RM-233 Schematicشماتیک نوکیا 8800 5,000 تومان
Nokia 101 Schematicسولوشن نوکیا 101 5,000 تومان
Nokia 1202 Schematicسولوشن نوکیا 1202 5,000 تومان
Nokia 1255 Schematicشماتیک نوکیا 1255 5,000 تومان
Nokia 1265 Schematicشماتیک نوکیا 1265 5,000 تومان
Nokia C1-01 Schematicشماتیک و سولوشن نوکیا C1-01 5,000 تومان
Nokia C2-00 Schematicشماتیک و سولوشن نوکیا C2-00 5,000 تومان
Nokia C2-01 Schematicشماتیک و سولوشن نوکیا C2-01 5,000 تومان
Nokia C2-05 Schematicشماتیک نوکیا C2-05 5,000 تومان
Nokia C3-00 Schematicشماتیک و سولوشن نوکیا C3-00 5,000 تومان
Nokia C5-00 Schematicشماتیک و سولوشن نوکیا C5-00 5,000 تومان
Nokia C5-03 Schematicشماتیک نوکیا C5-03 5,000 تومان
Nokia C6-00 Schematicشماتیک و سولوشن نوکیا C6-00 5,000 تومان
Nokia C6-01 Schematicشماتیک و سولوشن نوکیا C6-01 5,000 تومان
Nokia C7-00 Service Manual and Schematicشماتیک و سرویس منوال نوکیا C7-00 5,000 تومان
Nokia 110, 1100, 111, 1110 Schematicشماتیک نوکیا 110 و 1100 و 111 و 1110 5,000 تومان
Nokia Asha 200 Schematicشماتیک و سولوشن نوکیا آشا 200 5,000 تومان
Nokia Asha 202 Schematicsشماتیک و سولوشن نوکیا آشا 202 5,000 تومان
Nokia Asha 205 Schematicsشماتیک و سولوشن نوکیا آشا 205 5,000 تومان
Nokia Asha 208 Schematicشماتیک نوکیا آشا 208 5,000 تومان
Nokia Asha 210 Schematicsشماتیک و سولوشن نوکیا آشا 210 5,000 تومان
Nokia Asha 225 Schematicشماتیک نوکیا آشا 225 5,000 تومان
Nokia Asha 300 Schematicsسولوشن نوکیا آشا 300 5,000 تومان
Nokia Asha 301 Schematicشماتیک نوکیا آشا 301 5,000 تومان
Nokia Asha 302 Schematicsشماتیک و سولوشن نوکیا آشا 302 5,000 تومان
Nokia Asha 305 Schematicsشماتیک و سولوشن نوکیا آشا 305 5,000 تومان
Nokia Asha 308 Schematicsشماتیک و سولوشن نوکیا آشا 308 5,000 تومان
Nokia Asha 309 Schematicsشماتیک و سولوشن نوکیا آشا 309 5,000 تومان
Nokia Asha 311 Schematicsشماتیک و سولوشن نوکیا آشا 311 5,000 تومان
Nokia Asha 500 Schematicsشماتیک و سولوشن نوکیا آشا 500 5,000 تومان
Nokia Asha 501 Schematicشماتیک نوکیا آشا 501 5,000 تومان
Nokia Asha 503 Service Manualسرویس منوال نوکیا آشا 503 3,000 تومان
Nokia Asha 502 Schematicsشماتیک و سولوشن نوکیا آشا 502 5,000 تومان
Nokia N8 Schematicsشماتیک و سولوشن نوکیا ان 8 5,000 تومان
Nokia N70 Schematicsشماتیک و سولوشن نوکیا ان 70 5,000 تومان
Nokia N71 Schematicsشماتیک نوکیا ان 71 5,000 تومان
Nokia N72 Schematicsشماتیک نوکیا ان 72 5,000 تومان
Nokia N73 Schematicsشماتیک نوکیا ان 73 5,000 تومان
Nokia N76 Schematicsشماتیک و سولوشن نوکیا ان 76 5,000 تومان
Nokia N77 Schematicsشماتیک نوکیا ان 77 5,000 تومان
Nokia N78 Schematicsشماتیک نوکیا ان 78 5,000 تومان
Nokia N79 Schematicsشماتیک و سولوشن نوکیا ان 79 5,000 تومان
Nokia N80 Schematicsشماتیک و سولوشن نوکیا ان 80 5,000 تومان
Nokia N81 Schematicsشماتیک و سولوشن نوکیا ان 81 5,000 تومان
Nokia N82 Schematicsشماتیک و سولوشن نوکیا ان 82 5,000 تومان
Nokia N85 Schematicsشماتیک و سولوشن نوکیا ان 85 5,000 تومان
Nokia N86 Schematicsشماتیک نوکیا ان 86 5,000 تومان
Nokia N9 Schematicsشماتیک نوکیا ان 9 5,000 تومان
Nokia N90 Schematicsشماتیک نوکیا ان 90 5,000 تومان
Nokia N91 Schematicsشماتیک نوکیا ان 91 5,000 تومان
Nokia N93 Schematicsشماتیک نوکیا ان 93 5,000 تومان
Nokia N95 RM-159 Schematicsشماتیک نوکیا ان 95 5,000 تومان
Nokia X RM-980 Schematicشماتیک نوکیا X 5,000 تومان
Nokia X1-01 Schematicsسولوشن نوکیا X1-01 5,000 تومان
Nokia X2-00 Schematicsشماتیک و سولوشن نوکیا X2-00 5,000 تومان
Nokia X2-01 Schematicsشماتیک و سولوشن نوکیا X2-01 5,000 تومان
Nokia X2-02 Schematicsشماتیک و سولوشن نوکیا X2-02 5,000 تومان
Nokia X2-05 Schematicsشماتیک و سولوشن نوکیا X2-05 5,000 تومان
Nokia X3-02 Schematicsشماتیک و سولوشن نوکیا X3-02 5,000 تومان
Nokia X6 Schematicsشماتیک و سولوشن نوکیا X6 5,000 تومان
Nokia X7 Schematicsشماتیک و سولوشن نوکیا X7 5,000 تومان
Nokia XL Lumia 535 Schematicشماتیک نوکیا لومیا 535 5,000 تومان
Lumia 640 XL LTE and 640 XL LTE Dual Schematicشماتیک لومیا 640XL 5,000 تومان
Nokia XL RM-1030 RM-1042 Schematicشماتیک نوکیا XL 5,000 تومان
Nokia E5-00 Schematicsشماتیک و سولوشن نوکیا E5-00 5,000 تومان
Nokia E6-00 Schematicsشماتیک نوکیا E6-00 5,000 تومان
Nokia E7-00 Schematicsشماتیک و سولوشن نوکیا E7-00 5,000 تومان
Nokia E51 Schematicsشماتیک و سولوشن نوکیا E51 5,000 تومان
Nokia E65 Schematicsشماتیک نوکیا E65 5,000 تومان
Nokia E66 Schematicsشماتیک و سولوشن نوکیا E66 5,000 تومان
Nokia E71 Schematicsشماتیک نوکیا E71 5,000 تومان
Nokia E72 Schematicشماتیک نوکیا E72 5,000 تومان
Nokia E73 Schematicsشماتیک و سولوشن نوکیا E73 5,000 تومان
Nokia E75 Schematicsشماتیک نوکیا E75 5,000 تومان
Nokia E90 Schematicsشماتیک نوکیا E90 5,000 تومان
Lumia 430 Dual Schematicشماتیک لومیا 430 5,000 تومان
Lumia 435 Schematicشماتیک لومیا 435 5,000 تومان
Nokia Lumia 510 Schematicsشماتیک و سولوشن نوکیا لومیا 510 5,000 تومان
Nokia Lumia 520 Schematicsشماتیک و سولوشن نوکیا لومیا 520 5,000 تومان
Nokia Lumia 525 Schematicsشماتیک نوکیا لومیا 525 5,000 تومان
Nokia Lumia 530 Schematicsشماتیک و سولوشن نوکیا لومیا 530 5,000 تومان
Lumia 550 Schematicشماتیک لومیا 550 5,000 تومان
Nokia Lumia 600 Schematicsشماتیک نوکیا لومیا 600 5,000 تومان
Nokia Lumia 603 Service Manual & Schematicشماتیک نوکیا لومیا 603 5,000 تومان
Nokia Lumia 610 & 610c Schematicsشماتیک و سولوشن نوکیا لومیا 610-610C 5,000 تومان
Nokia Lumia 620 Service Manual & Schematicشماتیک و سرویس منوال نوکیا لومیا 620 5,000 تومان
Nokia Lumia 625 Schematicsشماتیک و سولوشن نوکیا لومیا 625 5,000 تومان
Nokia Lumia 630 Schematicsشماتیک و سولوشن نوکیا لومیا 630 5,000 تومان
Nokia Lumia 638 Schematicsشماتیک نوکیا لومیا 638 5,000 تومان
Nokia Lumia 640 and 640 Dual Schematicشماتیک نوکیا لومیا 640 5,000 تومان
Nokia Lumia 710 Schematicsشماتیک و سولوشن نوکیا لومیا 710 5,000 تومان
Nokia Lumia 720 Schematicsشماتیک نوکیا لومیا 720 5,000 تومان
Nokia Lumia 730 Schematicشماتیک نوکیا لومیا 730 5,000 تومان
Nokia Lumia 735 Schematicشماتیک نوکیا لومیا 735 5,000 تومان
Nokia Lumia 800 Service Manual & Schematicشماتیک و سرویس منوال نوکیا لومیا 800 5,000 تومان
Nokia Lumia 820 Schematicsشماتیک و سولوشن نوکیا لومیا 820 5,000 تومان
Nokia Lumia 830 Schematicشماتیک نوکیا لومیا 830 5,000 تومان
Nokia Lumia 900 Schematicsشماتیک و سولوشن نوکیا لومیا 900 5,000 تومان
Nokia Lumia 920 Schematicsشماتیک و سولوشن نوکیا لومیا 920 5,000 تومان
Nokia Lumia 925 Schematicsشماتیک و سولوشن نوکیا لومیا 925 5,000 تومان
Nokia Lumia 930 Schematicsشماتیک نوکیا لومیا 930 5,000 تومان
Lumia 950 Schematicشماتیک لومیا 950 5,000 تومان
Lumia 950XL Schematicشماتیک لومیا 950XL 5,000 تومان
Nokia Lumia 1020 Schematicsشماتیک و سولوشن نوکیا لومیا 1020 5,000 تومان
Nokia Lumia 1320 Schematicشماتیک نوکیا لومیا 1320 5,000 تومان
Nokia Lumia 1520 Schematicsشماتیک نوکیا لومیا 1520 5,000 تومان

نمایش

رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟

نمایش

رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟ لطفا شماره موبایل یا ایمیل خود را وارد کنید.
رمز عبور جدید به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

بازگشت به فرم ورود

بستن