جستجو
فیلترها
نتایج کاملا مشابه
Filter by Custom Post Type

شماتیک نوکیا یا طرح‌واره کاربرد گسترده‌ای در راهنماهای تعمیر دارند تا به تعمیرکاران Nokia در فهم ارتباط اجزای داخلی کمک کنند و دستورالعملی تصویری را برای بازسازی مکانیکی اجزا فراهم آورند.

 

Schematic نموداری برای نمایش عناصر یک سامانه‌ است که به جای استفاده از تصاویر واقعی، با استفاده از نمادهای کلی ترسیم می‌شود. در شماتیک معمولاً کلیهٔ جزئیاتی که لازم نیست همراه آن بیایند حذف می‌شوند و گاهی عناصری غیرواقعی برای کمک به فهم بهتر استفاده می‌شود. برای مثال در یک نقشه مترو که برای راهنمایی مسافران در نظر گرفته شده، ممکن است ایستگاه‌ها را با یک نقطه نمایش دهند؛ با وجود اینکه این نقطه شباهتی به ایستگاه واقعی ندارد، اما اطلاعات را بدون درهم‌ریختگی‌های دیداری به بیننده انتقال می‌دهد. به همین ترتیب شماتیک گوشی های نوکیا درک تعمیرکار را در مقابل محل قرارگیری قطعات و نحوه اتصال آنها روشن میکند.

 

دانلود فایل فلش نوکیا

Nokia 1100 Schematic

شماتیک و سولوشن نوکیا 1100

خرید   |   5,000 تومان
Nokia 1200 Schematic

شماتیک و سولوشن نوکیا 1200

خرید   |   5,000 تومان
Nokia 105 Schematic

سولوشن نوکیا 105

خرید   |   5,000 تومان
Nokia 107 Schematic

سولوشن نوکیا 107

خرید   |   5,000 تومان
Nokia 108 Schematic

سولوشن نوکیا 108

خرید   |   5,000 تومان
Nokia 112 Schematic

سولوشن نوکیا 112

خرید   |   5,000 تومان
Nokia 1280 Schematic

شماتیک و سولوشن نوکیا 1280

خرید   |   5,000 تومان
Nokia 130 Schematic

سولوشن نوکیا 130 بهمراه ویدئو تعمیراتی

خرید   |   5,000 تومان
Nokia 150 Schematic

سولوشن نوکیا 150

خرید   |   5,000 تومان
Nokia 206 Schematic

شماتیک و سولوشن نوکیا 206

خرید   |   5,000 تومان
Nokia 215 Schematic

سولوشن نوکیا 215

خرید   |   5,000 تومان
Nokia 216 Schematic

سولوشن نوکیا 216 بهمراه ویدئو تعمیراتی

خرید   |   5,000 تومان
Nokia 220 Schematic

شماتیک و سولوشن نوکیا 220

خرید   |   5,000 تومان
Nokia 230 Schematic

سولوشن نوکیا 230

خرید   |   5,000 تومان
Nokia 3310 Schematic

شماتیک نوکیا 3310 (NHM-5)

خرید   |   5,000 تومان
Nokia 3310 2017 Schematic

سولوشن نوکیا 3310 (TA-1030)

خرید   |   5,000 تومان
Nokia 101 Schematic

سولوشن نوکیا 101

خرید   |   5,000 تومان
Nokia 1202 Schematic

سولوشن نوکیا 1202

خرید   |   5,000 تومان
Nokia C1-01 Schematic

شماتیک و سولوشن نوکیا C1-01

خرید   |   5,000 تومان
Nokia C2-00 Schematic

شماتیک و سولوشن نوکیا C2-00

خرید   |   5,000 تومان
Nokia C2-01 Schematic

شماتیک و سولوشن نوکیا C2-01

خرید   |   5,000 تومان
Nokia C3-00 Schematic

شماتیک و سولوشن نوکیا C3-00

خرید   |   5,000 تومان
Nokia C5-00 Schematic

شماتیک و سولوشن نوکیا C5-00

خرید   |   5,000 تومان
Nokia C6-00 Schematic

شماتیک و سولوشن نوکیا C6-00

خرید   |   5,000 تومان
Nokia C6-01 Schematic

شماتیک و سولوشن نوکیا C6-01

خرید   |   5,000 تومان
Nokia Asha 200

شماتیک و سولوشن نوکیا آشا 200

خرید   |   5,000 تومان
Nokia Asha 200 Schematics

شماتیک و سولوشن نوکیا آشا 202

خرید   |   5,000 تومان
Nokia Asha 205 Schematics

شماتیک و سولوشن نوکیا آشا 205

خرید   |   5,000 تومان
Nokia Asha 210 Schematics

شماتیک و سولوشن نوکیا آشا 210

خرید   |   5,000 تومان
Nokia Asha 300 Schematics

سولوشن نوکیا آشا 300

خرید   |   5,000 تومان
Nokia Asha 302 Schematics

شماتیک و سولوشن نوکیا آشا 302

خرید   |   5,000 تومان
Nokia Asha 305 Schematics

شماتیک و سولوشن نوکیا آشا 305

خرید   |   5,000 تومان
Nokia Asha 308 Schematics

شماتیک و سولوشن نوکیا آشا 308

خرید   |   5,000 تومان
Nokia Asha 309 Schematics

شماتیک و سولوشن نوکیا آشا 309

خرید   |   5,000 تومان
Nokia Asha 311 Schematics

شماتیک و سولوشن نوکیا آشا 311

خرید   |   5,000 تومان
Nokia Asha 500 Schematics

شماتیک و سولوشن نوکیا آشا 500

خرید   |   5,000 تومان
Nokia Asha 502 Schematics

شماتیک و سولوشن نوکیا آشا 502

خرید   |   5,000 تومان
Nokia N8 Schematics

شماتیک و سولوشن نوکیا ان 8

خرید   |   5,000 تومان
Nokia N70 Schematics

شماتیک و سولوشن نوکیا ان 70

خرید   |   5,000 تومان
Nokia N71 Schematics

شماتیک نوکیا ان 71

خرید   |   5,000 تومان
Nokia N72 Schematics

شماتیک نوکیا ان 72

خرید   |   5,000 تومان
Nokia N73 Schematics

شماتیک نوکیا ان 73

خرید   |   5,000 تومان
Nokia N76 Schematics

شماتیک و سولوشن نوکیا ان 76

خرید   |   5,000 تومان
Nokia N77 Schematics

شماتیک نوکیا ان 77

خرید   |   5,000 تومان
Nokia N78 Schematics

شماتیک نوکیا ان 78

خرید   |   5,000 تومان
Nokia N79 Schematics

شماتیک و سولوشن نوکیا ان 79

خرید   |   5,000 تومان
Nokia N80 Schematics

شماتیک و سولوشن نوکیا ان 80

خرید   |   5,000 تومان
Nokia N81 Schematics

شماتیک و سولوشن نوکیا ان 81

خرید   |   5,000 تومان
Nokia N82 Schematics

شماتیک و سولوشن نوکیا ان 82

خرید   |   5,000 تومان
Nokia N85 Schematics

شماتیک و سولوشن نوکیا ان 85

خرید   |   5,000 تومان
Nokia N86 Schematics

شماتیک نوکیا ان 86

خرید   |   5,000 تومان
Nokia N9 Schematics

شماتیک نوکیا ان 9

خرید   |   5,000 تومان
Nokia N90 Schematics

شماتیک نوکیا ان 90

خرید   |   5,000 تومان
Nokia N91 Schematics

شماتیک نوکیا ان 91

خرید   |   5,000 تومان
Nokia X1-01 Schematics

سولوشن نوکیا X1-01

خرید   |   5,000 تومان
Nokia X2-00 Schematics

شماتیک و سولوشن نوکیا X2-00

خرید   |   5,000 تومان
Nokia X2-01 Schematics

شماتیک و سولوشن نوکیا X2-01

خرید   |   5,000 تومان
Nokia X2-02 Schematics

شماتیک و سولوشن نوکیا X2-02

خرید   |   5,000 تومان
Nokia X2-05 Schematics

شماتیک و سولوشن نوکیا X2-05

خرید   |   5,000 تومان
Nokia X3-02 Schematics

شماتیک و سولوشن نوکیا X3-02

خرید   |   5,000 تومان
Nokia X6 Schematics

شماتیک و سولوشن نوکیا X6

خرید   |   5,000 تومان
Nokia X7 Schematics

شماتیک و سولوشن نوکیا X7

خرید   |   5,000 تومان
Nokia E5-00 Schematics

شماتیک و سولوشن نوکیا E5-00

خرید   |   5,000 تومان
Nokia E6-00 Schematics

شماتیک نوکیا E6-00

خرید   |   5,000 تومان
Nokia E7-00 Schematics

شماتیک و سولوشن نوکیا E7-00

خرید   |   5,000 تومان
Nokia E51 Schematics

شماتیک و سولوشن نوکیا E51

خرید   |   5,000 تومان
Nokia E65 Schematics

شماتیک نوکیا E65

خرید   |   5,000 تومان
Nokia E66 Schematics

شماتیک و سولوشن نوکیا E66

خرید   |   5,000 تومان
Nokia E71 Schematics

شماتیک نوکیا E71

خرید   |   5,000 تومان
Nokia E73 Schematics

شماتیک و سولوشن نوکیا E73

خرید   |   5,000 تومان
Nokia E75 Schematics

شماتیک نوکیا E75

خرید   |   5,000 تومان
Nokia E90 Schematics

شماتیک نوکیا E90

خرید   |   5,000 تومان
Nokia Lumia 510 Schematics

شماتیک و سولوشن نوکیا لومیا 510

خرید   |   5,000 تومان
Nokia Lumia 520 Schematics

شماتیک و سولوشن نوکیا لومیا 520

خرید   |   5,000 تومان
Nokia Lumia 525 Schematics

شماتیک نوکیا لومیا 525

خرید   |   5,000 تومان
Nokia Lumia 530 Schematics

شماتیک و سولوشن نوکیا لومیا 530

خرید   |   5,000 تومان
Nokia Lumia 600 Schematics

شماتیک نوکیا لومیا 600

خرید   |   5,000 تومان
Nokia Lumia 610 & 610c Schematics

شماتیک و سولوشن نوکیا لومیا 610-610C

خرید   |   5,000 تومان
Nokia Lumia 625 Schematics

شماتیک و سولوشن نوکیا لومیا 625

خرید   |   5,000 تومان
Nokia Lumia 710 Schematics

شماتیک و سولوشن نوکیا لومیا 710

خرید   |   5,000 تومان
Nokia Lumia 720 Schematics

شماتیک نوکیا لومیا 720

خرید   |   5,000 تومان
Nokia Lumia 820 Schematics

شماتیک و سولوشن نوکیا لومیا 820

خرید   |   5,000 تومان
Nokia Lumia 900 Schematics

شماتیک و سولوشن نوکیا لومیا 900

خرید   |   5,000 تومان
Nokia Lumia 920 Schematics

شماتیک و سولوشن نوکیا لومیا 920

خرید   |   5,000 تومان
Nokia Lumia 925 Schematics

شماتیک و سولوشن نوکیا لومیا 925

خرید   |   5,000 تومان
Nokia Lumia 930 Schematics

شماتیک نوکیا لومیا 930

خرید   |   5,000 تومان
Nokia Lumia 1020 Schematics

شماتیک و سولوشن نوکیا لومیا 1020

خرید   |   5,000 تومان
Nokia Lumia 1520 Schematics

شماتیک نوکیا لومیا 1520

خرید   |   5,000 تومان

نمایش

رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟

نمایش

رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟ لطفا ایمیل خود را وارد کنید
رمز عبور جدید به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

بازگشت به فرم ورود

بستن