جستجو
فیلترها
نتایج کاملا مشابه

شماتیک نوکیا یا طرح‌واره کاربرد گسترده‌ای در راهنماهای تعمیر دارند تا به تعمیرکاران Nokia در فهم ارتباط اجزای داخلی کمک کنند و دستورالعملی تصویری را برای بازسازی مکانیکی اجزا فراهم آورند.

 

Schematic نموداری برای نمایش عناصر یک سامانه‌ است که به جای استفاده از تصاویر واقعی، با استفاده از نمادهای کلی ترسیم می‌شود. در شماتیک معمولاً کلیهٔ جزئیاتی که لازم نیست همراه آن بیایند حذف می‌شوند و گاهی عناصری غیرواقعی برای کمک به فهم بهتر استفاده می‌شود. برای مثال در یک نقشه مترو که برای راهنمایی مسافران در نظر گرفته شده، ممکن است ایستگاه‌ها را با یک نقطه نمایش دهند؛ با وجود اینکه این نقطه شباهتی به ایستگاه واقعی ندارد، اما اطلاعات را بدون درهم‌ریختگی‌های دیداری به بیننده انتقال می‌دهد. به همین ترتیب شماتیک گوشی های نوکیا درک تعمیرکار را در مقابل محل قرارگیری قطعات و نحوه اتصال آنها روشن میکند.

 

دانلود فایل فلش نوکیا


مدل گوشی توضیحات خرید فایل
Nokia 1100 & 2300 Schematic شماتیک و سولوشن نوکیا 1100 و 2300 5,000 تومان
Nokia 1110 & 1600 Schematic شماتیک نوکیا 1110 و 1600 5,000 تومان
Nokia 1112 & 1112i Schematic شماتیک نوکیا 1112 و 1112i 5,000 تومان
Nokia 1200 Schematic شماتیک و سولوشن نوکیا 1200 5,000 تومان
Nokia 105 Schematic سولوشن نوکیا 105 5,000 تومان
Nokia 107 Schematic سولوشن نوکیا 107 5,000 تومان
Nokia 108 Schematic سولوشن نوکیا 108 5,000 تومان
Nokia 112 Schematic سولوشن نوکیا 112 5,000 تومان
Nokia 1280 Schematic شماتیک و سولوشن نوکیا 1280 5,000 تومان
Nokia 130 Schematic سولوشن نوکیا 130 بهمراه ویدئو تعمیراتی 5,000 تومان
Nokia 1325 Schematic شماتیک نوکیا 1325 5,000 تومان
Nokia 150 Schematic سولوشن نوکیا 150 5,000 تومان
Nokia 1508 Schematic شماتیک نوکیا 1508 5,000 تومان
Nokia 1606 Schematic شماتیک نوکیا 1606 5,000 تومان
Nokia 1610 & 1611 Schematic شماتیک نوکیا 1610 و 1611 5,000 تومان
Nokia 1616 Service Manual & Schematic شماتیک و سرویس منوال نوکیا 1616 5,000 تومان
Nokia 1650 1650b Service Manual & Schematic شماتیک و سرویس منوال نوکیا 1650 5,000 تومان
Nokia 1661 Service Manual سرویس منوال نوکیا 1661 3,000 تومان
Nokia 1680 Classic Service Manual & Schematic شماتیک و سرویس منوال نوکیا 1680 5,000 تومان
Nokia 206 Schematic v1.0 & v2.0 شماتیک و سولوشن نوکیا 206 4,000 تومان
Nokia 2112 Schematic شماتیک نوکیا 2112 5,000 تومان
Nokia 2116 Schematic شماتیک نوکیا 2116 5,000 تومان
Nokia 2118 Schematic شماتیک نوکیا 2118 5,000 تومان
Nokia 2125 Schematic شماتیک نوکیا 2125 5,000 تومان
Nokia 2100 Service Manual & Schematic شماتیک و سرویس منوال نوکیا 2100 5,000 تومان
Nokia 215 Schematic سولوشن نوکیا 215 5,000 تومان
Nokia 216 Schematic سولوشن نوکیا 216 بهمراه ویدئو تعمیراتی 5,000 تومان
Nokia 220 Schematic شماتیک و سولوشن و سرویس منوال نوکیا 220 5,000 تومان
Nokia 2220 Schematic شماتیک نوکیا 2220 5,000 تومان
Nokia 2255 Schematic شماتیک نوکیا 2255 5,000 تومان
Nokia 2260 Schematic شماتیک نوکیا 2260 5,000 تومان
Nokia 2270, 2272, 2275, 2285 Schematic شماتیک نوکیا 2270 و 2272 و 2275 و 2285 5,000 تومان
Nokia 2280 Schematic شماتیک نوکیا 2280 5,000 تومان
Nokia 230 Schematic سولوشن نوکیا 230 5,000 تومان
Nokia 2310 Schematic شماتیک نوکیا 2310 5,000 تومان
Nokia 2330, 2320, 2323c Schematic شماتیک نوکیا 2330 و 2320 و 2323c 5,000 تومان
Nokia 2355 Schematic شماتیک نوکیا 2355 5,000 تومان
Nokia 2366i Schematic شماتیک نوکیا 2366i 5,000 تومان
Nokia 2600 Schematic شماتیک نوکیا 2600 5,000 تومان
Nokia 2610 Schematic شماتیک نوکیا 2610 5,000 تومان
Nokia 2626 Schematic شماتیک نوکیا 2626 5,000 تومان
Nokia 2630 Schematic شماتیک نوکیا 2630 5,000 تومان
Nokia 2650 Schematic شماتیک نوکیا 2650 5,000 تومان
Nokia 2660, 2760 Schematic شماتیک نوکیا 2660 و 2760 5,000 تومان
Nokia 2680 slide Schematic شماتیک نوکیا 2680 5,000 تومان
Nokia 2690 Service Manual & Schematic شماتیک نوکیا 2690 5,000 تومان
Nokia 2700 classic Service Manual & Schematic شماتیک نوکیا 2700 5,000 تومان
Nokia 2710 Navigation Edition Schematic شماتیک نوکیا 2710 5,000 تومان
Nokia 2720 Fold Service Manual and Schematic شماتیک و سرویس منوال نوکیا 2720 5,000 تومان
Nokia 2730c Schematic شماتیک نوکیا 2730c 5,000 تومان
Nokia 2855 Schematic شماتیک نوکیا 2855 5,000 تومان
Nokia 2865 Schematic شماتیک نوکیا 2865 5,000 تومان
Nokia 3100 Schematic شماتیک نوکیا 3100 5,000 تومان
Nokia 3108 Schematic شماتیک نوکیا 3108 5,000 تومان
Nokia 3109 Classic Schematic شماتیک نوکیا 3109 5,000 تومان
Nokia 3110 Classic Service Manual & Schematic شماتیک و سرویس منوال نوکیا 3110 5,000 تومان
Nokia 3120 RM-364 Schematic شماتیک نوکیا 3120 5,000 تومان
Nokia 3125 Schematic شماتیک نوکیا 3125 5,000 تومان
Nokia 3155 ,3155i Schematic شماتیک نوکیا 3155 و 3155i 5,000 تومان
Nokia 3200 Schematic شماتیک نوکیا 3200 5,000 تومان
Nokia 3205 Schematic شماتیک نوکیا 3205 5,000 تومان
Nokia 3210 Schematic شماتیک نوکیا 3210 5,000 تومان
Nokia 3220 Schematic شماتیک نوکیا 3220 5,000 تومان
Nokia 3230 Schematic شماتیک نوکیا 3230 5,000 تومان
Nokia 3250 Service Manual & Schematic شماتیک و سرویس منوال نوکیا 3250 5,000 تومان
Nokia 3300 Schematic شماتیک نوکیا 3300 5,000 تومان
Nokia 3310 Schematic شماتیک نوکیا 3310 (NHM-5) 5,000 تومان
Nokia 3310 2017 Schematic سولوشن نوکیا 3310 (TA-1030) 5,000 تومان
Nokia 3360 Schematic شماتیک نوکیا 3360 5,000 تومان
Nokia 3390 Schematic شماتیک نوکیا 3390 5,000 تومان
Nokia 3500 Classic Service Manual & Schematic شماتیک و سرویس منوال نوکیا 3500 5,000 تومان
Nokia 3510 Schematic شماتیک نوکیا 3510 5,000 تومان
Nokia 3510i Schematic شماتیک نوکیا 3510i 5,000 تومان
Nokia 3530 Schematic شماتیک نوکیا 3530 5,000 تومان
Nokia 3555 Schematic شماتیک نوکیا 3555 5,000 تومان
Nokia 3560 Schematic شماتیک نوکیا 3560 5,000 تومان
Nokia 3585 ,3570 Schematic شماتیک نوکیا 3585 و 3570 5,000 تومان
Nokia 3585i Schematic شماتیک نوکیا 3585i 5,000 تومان
Nokia 3586i Schematic شماتیک نوکیا 3586i 5,000 تومان
Nokia 3590 Schematic شماتیک نوکیا 3590 5,000 تومان
Nokia 3595 Schematic شماتیک نوکیا 3595 5,000 تومان
Nokia 3600 Schematic شماتیک نوکیا 3600 5,000 تومان
Nokia 3600 Slide Schematic شماتیک نوکیا 3600 5,000 تومان
Nokia 3610 Schematic شماتیک نوکیا 3610 5,000 تومان
Nokia 3610 Fold Schematic شماتیک نوکیا 3610 5,000 تومان
Nokia 3650 Schematic شماتیک نوکیا 3650 5,000 تومان
Nokia 3660 Schematic شماتیک نوکیا 3660 5,000 تومان
Nokia 3710 Fold Schematic شماتیک نوکیا 3710 5,000 تومان
Nokia 3720 classic Schematic شماتیک نوکیا 3720 5,000 تومان
Nokia 5000 Schematic شماتیک نوکیا 5000 5,000 تومان
Nokia 5100 Schematic شماتیک نوکیا 5100 5,000 تومان
Nokia 5110 Service Manual & Schematic شماتیک و سرویس منوال نوکیا 5110 5,000 تومان
Nokia 5120 Schematic شماتیک نوکیا 5120 5,000 تومان
Nokia 5130 XpressMusic Schematic شماتیک نوکیا 5130 اکسپرس موزیک 5,000 تومان
Nokia 5140 Schematic شماتیک نوکیا 5140 5,000 تومان
Nokia 5140i Schematic شماتیک نوکیا 5140i 5,000 تومان
Nokia 515 Service Manual & Schematic شماتیک و سرویس منوال نوکیا 515 5,000 تومان
Nokia 5200 & 5300 Schematic شماتیک نوکیا 5200 و 5300 5,000 تومان
Nokia 5210 Schematic شماتیک نوکیا 5210 5,000 تومان
Nokia 5220 Xpress Music Schematic شماتیک نوکیا 5220 اکسپرس موزیک 5,000 تومان
Nokia 5230 Service Manual & Schematic شماتیک و سرویس منوال نوکیا 5230 5,000 تومان
Nokia 5232 & 5233 Schematic شماتیک نوکیا 5232 و 5233 3,000 تومان
Nokia 5310 XpressMusic Schematic شماتیک نوکیا 5310 اکسپرس موزیک 5,000 تومان
Nokia 5330 Xpress Music Schematic شماتیک نوکیا 5330 اکسپرس موزیک 3,000 تومان
Nokia 5320 Schematic شماتیک نوکیا 5320 5,000 تومان
Nokia 5500 Schematic شماتیک نوکیا 5500 5,000 تومان
Nokia 5510 Schematic شماتیک نوکیا 5510 5,000 تومان
Nokia 5530 XpressMusic Service Manual & Schematic شماتیک نوکیا 5530 5,000 تومان
Nokia 5610 Schematic شماتیک نوکیا 5610 5,000 تومان
Nokia 5700 Schematic شماتیک نوکیا 5700 5,000 تومان
Nokia 5730 XpressMusic Service Manual & Schematic شماتیک و سرویس منوال نوکیا 5730 اکسپرس موزیک 5,000 تومان
Nokia 5800 XpressMusic Service Manual & Schematic شماتیک و سرویس منوال نوکیا 5800 اکسپرس موزیک 5,000 تومان
Nokia 6012 Schematic شماتیک نوکیا 6012 5,000 تومان
Nokia 6015 Schematic شماتیک نوکیا 6015 5,000 تومان
Nokia 6015i & 6016i Schematic شماتیک نوکیا 6015i و 6016i 5,000 تومان
Nokia 6019i Schematic شماتیک نوکیا 6019i 5,000 تومان
Nokia 6020 Schematic شماتیک نوکیا 6020 5,000 تومان
Nokia 6021 Schematic شماتیک نوکیا 6021 5,000 تومان
Nokia 6030 Schematic شماتیک نوکیا 6030 5,000 تومان
Nokia 6300 Schematic شماتیک نوکیا 6300 5,000 تومان
Nokia 6060 Schematic شماتیک نوکیا 6060 5,000 تومان
Nokia 6070 Schematic شماتیک نوکیا 6070 5,000 تومان
Nokia 6085 Schematic شماتیک نوکیا 6085 5,000 تومان
Nokia 6100 Schematic شماتیک نوکیا 6100 5,000 تومان
Nokia 6101 Schematic شماتیک نوکیا 6101 5,000 تومان
Nokia 6103 Schematic شماتیک نوکیا 6103 5,000 تومان
Nokia 6108 Schematic شماتیک نوکیا 6108 5,000 تومان
Nokia 6110 Schematic شماتیک نوکیا 6110 5,000 تومان
Nokia 6110N Schematic شماتیک نوکیا 6110N 5,000 تومان
Nokia 6111 Schematic شماتیک نوکیا 6111 5,000 تومان
Nokia 6120c Schematic شماتیک نوکیا 6120c 5,000 تومان
Nokia 6121 Classic Schematic شماتیک نوکیا 6121 کلاسیک 5,000 تومان
Nokia 6124 Classic Schematic شماتیک نوکیا 6124 کلاسیک 5,000 تومان
Nokia 6125 Schematic شماتیک نوکیا 6125 5,000 تومان
Nokia 6700 classic Schematic شماتیک نوکیا 6700 5,000 تومان
Nokia 808 PureView Schematic شماتیک نوکیا 808 5,000 تومان
Nokia 8600 luna RM-164 Schematic شماتیک نوکیا 8600 5,000 تومان
Nokia 8800 Arte RM-233 Schematic شماتیک نوکیا 8800 5,000 تومان
Nokia 101 Schematic سولوشن نوکیا 101 5,000 تومان
Nokia 1202 Schematic سولوشن نوکیا 1202 5,000 تومان
Nokia 1255 Schematic شماتیک نوکیا 1255 5,000 تومان
Nokia 1265 Schematic شماتیک نوکیا 1265 5,000 تومان
Nokia C1-01 Schematic شماتیک و سولوشن نوکیا C1-01 5,000 تومان
Nokia C2-00 Schematic شماتیک و سولوشن نوکیا C2-00 5,000 تومان
Nokia C2-01 Schematic شماتیک و سولوشن نوکیا C2-01 5,000 تومان
Nokia C2-05 Schematic شماتیک نوکیا C2-05 5,000 تومان
Nokia C3-00 Schematic شماتیک و سولوشن نوکیا C3-00 5,000 تومان
Nokia C5-00 Schematic شماتیک و سولوشن نوکیا C5-00 5,000 تومان
Nokia C5-03 Schematic شماتیک نوکیا C5-03 5,000 تومان
Nokia C6-00 Schematic شماتیک و سولوشن نوکیا C6-00 5,000 تومان
Nokia C6-01 Schematic شماتیک و سولوشن نوکیا C6-01 5,000 تومان
Nokia C7-00 Service Manual and Schematic شماتیک و سرویس منوال نوکیا C7-00 5,000 تومان
Nokia 110, 1100, 111, 1110 Schematic شماتیک نوکیا 110 و 1100 و 111 و 1110 5,000 تومان
Nokia Asha 200 Schematic شماتیک و سولوشن نوکیا آشا 200 5,000 تومان
Nokia Asha 202 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا آشا 202 5,000 تومان
Nokia Asha 205 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا آشا 205 5,000 تومان
Nokia Asha 208 Schematic شماتیک نوکیا آشا 208 5,000 تومان
Nokia Asha 210 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا آشا 210 5,000 تومان
Nokia Asha 225 Schematic شماتیک نوکیا آشا 225 5,000 تومان
Nokia Asha 300 Schematics سولوشن نوکیا آشا 300 5,000 تومان
Nokia Asha 301 Schematic شماتیک نوکیا آشا 301 5,000 تومان
Nokia Asha 302 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا آشا 302 5,000 تومان
Nokia Asha 305 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا آشا 305 5,000 تومان
Nokia Asha 308 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا آشا 308 5,000 تومان
Nokia Asha 309 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا آشا 309 5,000 تومان
Nokia Asha 311 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا آشا 311 5,000 تومان
Nokia Asha 500 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا آشا 500 5,000 تومان
Nokia Asha 501 Schematic شماتیک نوکیا آشا 501 5,000 تومان
Nokia Asha 503 Service Manual سرویس منوال نوکیا آشا 503 3,000 تومان
Nokia Asha 502 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا آشا 502 5,000 تومان
Nokia N8 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا ان 8 5,000 تومان
Nokia N70 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا ان 70 5,000 تومان
Nokia N71 Schematics شماتیک نوکیا ان 71 5,000 تومان
Nokia N72 Schematics شماتیک نوکیا ان 72 5,000 تومان
Nokia N73 Schematics شماتیک نوکیا ان 73 5,000 تومان
Nokia N76 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا ان 76 5,000 تومان
Nokia N77 Schematics شماتیک نوکیا ان 77 5,000 تومان
Nokia N78 Schematics شماتیک نوکیا ان 78 5,000 تومان
Nokia N79 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا ان 79 5,000 تومان
Nokia N80 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا ان 80 5,000 تومان
Nokia N81 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا ان 81 5,000 تومان
Nokia N82 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا ان 82 5,000 تومان
Nokia N85 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا ان 85 5,000 تومان
Nokia N86 Schematics شماتیک نوکیا ان 86 5,000 تومان
Nokia N9 Schematics شماتیک نوکیا ان 9 5,000 تومان
Nokia N90 Schematics شماتیک نوکیا ان 90 5,000 تومان
Nokia N91 Schematics شماتیک نوکیا ان 91 5,000 تومان
Nokia N93 Schematics شماتیک نوکیا ان 93 5,000 تومان
Nokia N95 RM-159 Schematics شماتیک نوکیا ان 95 5,000 تومان
Nokia X RM-980 Schematic شماتیک نوکیا X 5,000 تومان
Nokia X1-01 Schematics سولوشن نوکیا X1-01 5,000 تومان
Nokia X2-00 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا X2-00 5,000 تومان
Nokia X2-01 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا X2-01 5,000 تومان
Nokia X2-02 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا X2-02 5,000 تومان
Nokia X2-05 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا X2-05 5,000 تومان
Nokia X3-02 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا X3-02 5,000 تومان
Nokia X6 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا X6 5,000 تومان
Nokia X7 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا X7 5,000 تومان
Nokia XL Lumia 535 Schematic شماتیک نوکیا لومیا 535 5,000 تومان
Lumia 640 XL LTE and 640 XL LTE Dual Schematic شماتیک لومیا 640XL 5,000 تومان
Nokia XL RM-1030 RM-1042 Schematic شماتیک نوکیا XL 5,000 تومان
Nokia E5-00 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا E5-00 5,000 تومان
Nokia E6-00 Schematics شماتیک نوکیا E6-00 5,000 تومان
Nokia E7-00 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا E7-00 5,000 تومان
Nokia E51 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا E51 5,000 تومان
Nokia E65 Schematics شماتیک نوکیا E65 5,000 تومان
Nokia E66 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا E66 5,000 تومان
Nokia E71 Schematics شماتیک نوکیا E71 5,000 تومان
Nokia E72 Schematic شماتیک نوکیا E72 5,000 تومان
Nokia E73 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا E73 5,000 تومان
Nokia E75 Schematics شماتیک نوکیا E75 5,000 تومان
Nokia E90 Schematics شماتیک نوکیا E90 5,000 تومان
Lumia 430 Dual Schematic شماتیک لومیا 430 5,000 تومان
Lumia 435 Schematic شماتیک لومیا 435 5,000 تومان
Nokia Lumia 510 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا لومیا 510 5,000 تومان
Nokia Lumia 520 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا لومیا 520 5,000 تومان
Nokia Lumia 525 Schematics شماتیک نوکیا لومیا 525 5,000 تومان
Nokia Lumia 530 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا لومیا 530 5,000 تومان
Lumia 550 Schematic شماتیک لومیا 550 5,000 تومان
Nokia Lumia 600 Schematics شماتیک نوکیا لومیا 600 5,000 تومان
Nokia Lumia 603 Service Manual & Schematic شماتیک نوکیا لومیا 603 5,000 تومان
Nokia Lumia 610 & 610c Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا لومیا 610-610C 5,000 تومان
Nokia Lumia 620 Service Manual & Schematic شماتیک و سرویس منوال نوکیا لومیا 620 5,000 تومان
Nokia Lumia 625 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا لومیا 625 5,000 تومان
Nokia Lumia 630 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا لومیا 630 5,000 تومان
Nokia Lumia 638 Schematics شماتیک نوکیا لومیا 638 5,000 تومان
Nokia Lumia 640 and 640 Dual Schematic شماتیک نوکیا لومیا 640 5,000 تومان
Nokia Lumia 710 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا لومیا 710 5,000 تومان
Nokia Lumia 720 Schematics شماتیک نوکیا لومیا 720 5,000 تومان
Nokia Lumia 730 Schematic شماتیک نوکیا لومیا 730 5,000 تومان
Nokia Lumia 735 Schematic شماتیک نوکیا لومیا 735 5,000 تومان
Nokia Lumia 800 Service Manual & Schematic شماتیک و سرویس منوال نوکیا لومیا 800 5,000 تومان
Nokia Lumia 820 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا لومیا 820 5,000 تومان
Nokia Lumia 830 Schematic شماتیک نوکیا لومیا 830 5,000 تومان
Nokia Lumia 900 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا لومیا 900 5,000 تومان
Nokia Lumia 920 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا لومیا 920 5,000 تومان
Nokia Lumia 925 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا لومیا 925 5,000 تومان
Nokia Lumia 930 Schematics شماتیک نوکیا لومیا 930 5,000 تومان
Lumia 950 Schematic شماتیک لومیا 950 5,000 تومان
Lumia 950XL Schematic شماتیک لومیا 950XL 5,000 تومان
Nokia Lumia 1020 Schematics شماتیک و سولوشن نوکیا لومیا 1020 5,000 تومان
Nokia Lumia 1320 Schematic شماتیک نوکیا لومیا 1320 5,000 تومان
Nokia Lumia 1520 Schematics شماتیک نوکیا لومیا 1520 5,000 تومان

نمایش

رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟

نمایش

رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟ لطفا شماره موبایل یا ایمیل خود را وارد کنید.
رمز عبور جدید به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

بازگشت به فرم ورود

بستن