لیست رام های رام موتورولا

موتورولا اج 20 Motorola

Motorola Edge 20

مدل نامبرهای دستگاه
موتورولا موتو جی 30 Motorola

Motorola Moto G30

مدل نامبرهای دستگاه
موتورولا موتو جی 10 Motorola

Motorola Moto G10

مدل نامبرهای دستگاه
موتورولا موتو جی 5 جی Motorola

Motorola Moto G 5G

مدل نامبرهای دستگاه
موتورولا موتو جی 5 جی پلاس Motorola

Motorola Moto G 5G Plus

مدل نامبرهای دستگاه
موتورولا وان فیوژن پلاس Motorola

Motorola One Fusion Plus

مدل نامبرهای دستگاه
موتورولا وان فیوژن Motorola

Motorola One Fusion

مدل نامبرهای دستگاه
Motorola

Motorola Moto G Pro

مدل نامبرهای دستگاه
Motorola

Motorola Edge Plus

مدل نامبرهای دستگاه
Motorola

Motorola Edge

مدل نامبرهای دستگاه
Motorola

Motorola Droid Ultra

مدل نامبرهای دستگاه
Motorola

Motorola Moto E 2014 Dual SIM

مدل نامبرهای دستگاه
Motorola

Motorola Moto E 2014

مدل نامبرهای دستگاه
Motorola

Motorola Moto G 2014 Dual SIM

مدل نامبرهای دستگاه
Motorola

Motorola Moto G 2014

مدل نامبرهای دستگاه
Motorola

Motorola Droid Turbo

مدل نامبرهای دستگاه
Motorola

Motorola Moto Maxx

مدل نامبرهای دستگاه
Motorola

Moto G 4G 2015 Dual SIM

مدل نامبرهای دستگاه
Motorola

Motorola Moto G 4G 2015

مدل نامبرهای دستگاه
Motorola

Motorola Moto E Dual SIM

مدل نامبرهای دستگاه