لیست رام های رام موتورولا

موتورولا موتو جی 30 Motorola

Motorola Moto G30

مدل نامبرهای دستگاه
موتورولا موتو جی 10 Motorola

Motorola Moto G10

مدل نامبرهای دستگاه
موتورولا موتو جی 5 جی Motorola

Motorola Moto G 5G

مدل نامبرهای دستگاه
موتورولا موتو جی 5 جی پلاس Motorola

Motorola Moto G 5G Plus

مدل نامبرهای دستگاه
موتورولا وان فیوژن پلاس Motorola

Motorola One Fusion Plus

مدل نامبرهای دستگاه
موتورولا وان فیوژن Motorola

Motorola One Fusion

مدل نامبرهای دستگاه
Motorola

Motorola Moto G Pro

مدل نامبرهای دستگاه
Motorola

Motorola Edge Plus

مدل نامبرهای دستگاه
Motorola

Motorola Edge

مدل نامبرهای دستگاه
Motorola

Motorola Droid Ultra

مدل نامبرهای دستگاه
Motorola

Motorola Moto E 2014 Dual SIM

مدل نامبرهای دستگاه
Motorola

Motorola Moto E 2014

مدل نامبرهای دستگاه
Motorola

Motorola Moto G 2014 Dual SIM

مدل نامبرهای دستگاه
Motorola

Motorola Moto G 2014

مدل نامبرهای دستگاه
Motorola

Motorola Droid Turbo

مدل نامبرهای دستگاه
Motorola

Motorola Moto Maxx

مدل نامبرهای دستگاه
Motorola

Moto G 4G 2015 Dual SIM

مدل نامبرهای دستگاه
Motorola

Motorola Moto G 4G 2015

مدل نامبرهای دستگاه
Motorola

Motorola Moto E Dual SIM

مدل نامبرهای دستگاه