بررسی وضعیت جیلبریک

اگر دستگاه شما در حال حاضر جیلبریک شده است، توصیه میکنیم تا زمان عرضه Jailbreak جدید برای از دست ندادن جیلبریک، دستگاه خود را آپدیت نکنید.

نسخه های iOS قابل جیلبریک (از ابتدا تا به امروز) و ابزار مخصوص جیلبریک آنها در دسترس شما می باشد.

اگر درباره جیلبریک اطلاعاتی ندارید، مطلب جیلبریک چیست؟ را مطالعه فرمایید.

ما تمام سعی خود را خواهیم کرد تا شما را از جدیدترین اخبار جیلبریک باخبر کنیم، می توانید این صفحه را بوک مارک کنید تا دیگر نیازی به جستجو در اینترنت برای یافتن جدیدترین وضعیت Jailbreak iOS نداشته باشید.

 • iOS 12.3 → 13.5

  Jailbreak using

  Latest

  Currently in beta. Supports devices iPhone 5s to iPhone X. Semi-tethered. Windows version coming soon, some device support not fully tested yet.

 • iOS 11.0 → 13.5

  Jailbreak using

  Semi-Untethered Only. Follow the Cydia Impactor method of installing the Jailbreak.

 • iOS 12.1.3 → 12.2

  Jailbreak using

  Semi-Untethered Only. Follow the Cydia Impactor method of installing the Jailbreak. A12 devices are not supported. Sileo installed by default (not Cydia).

 • iOS 12.0 → 12.1.2

  Jailbreak using

  Semi-Untethered Only. Follow the Cydia Impactor method of installing the Jailbreak. Sileo installed by default (not Cydia).

 • iOS 10.0 → 10.3.3

  Jailbreak using

  Semi-Untethered Only. Follow the Cydia Impactor method of installing the Jailbreak.

 • iOS 10.0 → 10.3.4

  Jailbreak using

  64-bit devices with a headphone jack supported. Semi-untethered only. Follow the Cydia Impactor method of installing the Jailbreak.

 • iOS 10.0 → 10.3.4

  Jailbreak using

  32-bit devices only. Semi-untethered only. Follow the Cydia Impactor method of installing the Jailbreak.

 • iOS 9.3.5 → 9.3.6

  Jailbreak using

  32-bit devices only. Semi-untethered only. Follow the Cydia Impactor method of installing the Jailbreak.

 • iOS 9.1 → 9.3.4

  Jailbreak using

  32-bit devices only. Visit jailbreak.me in Safari on the iOS device itself.

 • iOS 9.1 → 9.3.4

  Jailbreak using

  32-bit devices only. Semi-untethered, but can be untethered by installing UntetherHomeDepot via tihmstar's Cydia repo. Follow the Cydia Impactor method of installing the Jailbreak.

 • iOS 9.2 → 9.3.3

  Jailbreak using

  64-bit devices only. Semi-untethered only. Follow the Cydia Impactor method of installing the Jailbreak.

 • iOS 9.0 → 9.1

  Jailbreak using

  iOS 9.1 Jailbreak is for 64-bit devices only.

 • iOS 8.4.1 →

  Jailbreak using

  32-bit devices only. Follow the Cydia Impactor method of installing the Jailbreak.

 • iOS 8.1.3 → 8.4

  Jailbreak using

 • iOS 8.0 → 8.1.2

  Jailbreak using

 • iOS 8.0 → 8.1.2

  Jailbreak using

  No English version, follow a tutorial to use

 • iOS 8.0 → 8.1

  Jailbreak using

 • iOS 7.1 → 7.1.2

  Jailbreak using

 • iOS 7.0 → 7.0.6

  Jailbreak using

 • iOS 6.1.3 → 6.1.6

  Jailbreak using

 • iOS 6.0 → 6.1.2

  Jailbreak using

 • iOS 5.1.1 →

  Jailbreak using

 • iOS 5.1 →

  Jailbreak using

  Tethered jailbreak. Not available for iPhone 4S, iPad 2 and iPad 3. Update to a later iOS version.

 • iOS 5.0.1 →

  Jailbreak using

 • iOS 5.0 →

  Jailbreak using

  iPhone 4S only. Tethered for other devices.

 • iOS 4.3.4 → 4.3.5

  Jailbreak using

  Tethered jailbreak. Update to a newer iOS.

 • iOS 4.3 → 4.3.3

  Jailbreak using

 • iOS 4.2.9 → 4.2.10

  Jailbreak using

  iPhone 4 (CDMA) only. Tethered jailbreak. Update to a newer iOS.

 • iOS 4.2.5 → 4.2.8

  Jailbreak using

  iPhone 4 (CDMA) only.

 • iOS 3.2.2 → 4.2.1

  Jailbreak using

 • iOS 3.1.2 → 3.2.1

  Jailbreak using

  Visit www.jailbreakme.com/star in Safari on the iOS device itself.

 • iOS 3.0 → 3.1.1

  Jailbreak using

 • iOS 1.0 → 2.2.1