جستجو
فیلترها
نتایج کاملا مشابه

شماتیک هوآوی یا طرح‌واره کاربرد گسترده‌ای در راهنماهای تعمیر دارند تا به تعمیرکاران Huawei در فهم ارتباط اجزای داخلی کمک کنند و دستورالعملی تصویری را برای بازسازی مکانیکی اجزا فراهم آورند.

 

Schematic نموداری برای نمایش عناصر یک سامانه‌ است که به جای استفاده از تصاویر واقعی، با استفاده از نمادهای کلی ترسیم می‌شود. در شماتیک معمولاً کلیهٔ جزئیاتی که لازم نیست همراه آن بیایند حذف می‌شوند و گاهی عناصری غیرواقعی نسبرای کمک به فهم بهتر استفاده می‌شود. برای مثال در یک نقشه مترو که برای راهنمایی مسافران در نظر گرفته شده، ممکن است ایستگاه‌ها را با یک نقطه نمایش دهند؛ با وجود اینکه این نقطه شباهتی به ایستگاه واقعی ندارد، اما اطلاعات را بدون درهم‌ریختگی‌های دیداری به بیننده انتقال می‌دهد. به همین ترتیب شماتیک گوشی های هوآوی درک تعمیرکار را در مقابل محل قرارگیری قطعات و نحوه اتصال آنها روشن میکند.

Huawei C8813 Schematic

نقشه کامل به همراه تمام ضمائم

خرید   |   4,000 تومان
Huawei G510 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Huawei G525-U00 Schematic

نقشه کامل به همراه تمام ضمائم

خرید   |   4,000 تومان
Huawei G610-C00 Schematic

نقشه کامل به همراه تمام ضمائم

خرید   |   4,000 تومان
Huawei G610C-C00 Schematic

نقشه کامل به همراه تمام ضمائم

خرید   |   4,000 تومان
Huawei G610-U00 Schematic

نقشه کامل به همراه تمام ضمائم

خرید   |   4,000 تومان
Huawei G700 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Huawei G700-T00 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Huawei G700-U00 Schematic

نقشه کامل به همراه تمام ضمائم

خرید   |   4,000 تومان
Huawei MT1-U06 Mate Schematic

نقشه کامل به همراه تمام ضمائم

خرید   |   4,000 تومان
Huawei S7-301u Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Huawei U9200 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Huawei Y210 Schematic

نقشه کامل به همراه تمام ضمائم

خرید   |   4,000 تومان
Huawei Y210-8685 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Huawei Y300 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Huawei Y300C Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   3,500 تومان
Huawei Y320 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Huawei Y500 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Huawei Y511 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Huawei P6-U06 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Huawei G620-U00 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Huawei G630-U00 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Huawei S7 Lite Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Huawei U8150 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Huawei U8350 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Huawei U8850 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Huawei U8655 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Huawei U8661 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Huawei U8860 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Huawei U9200 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Huawe Enjoy 7 Plus Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Huawei G9 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Huawei G730-C00 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Huawei G730-U00 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Huawei GR5 LTE Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Huawei Enjoy 7 Plus Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Huawei Honor 5A Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Huawei_Honor 7 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Huawei Honor Play 4C Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Huawei Mate 8 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Huawei MediaPad 7 Lite Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Huawei MediaPad 10 FHD Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Huawei MediaPad S7-301u Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Huawei P8 GRA_UL00 - UL10 Schematics

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Huawei P8 Lite ALE-TL00 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Huawei P9 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Huawei Honor 6 H60-L03 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Huawei P10 Plus Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Huawei Y520-U22 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Huawei Mate 9 Pro Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Huawei Y600-U00 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Huawei Mate 10 Pro Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Huawei S7-701U Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Huawei S10-101 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Huawei Honor 5X GR5 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Huawei P7 Sophia-L09 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Huawei Honor 4X Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Huawei Honor 6 H60-L02 Schematic

نقشه کامل به همراه تمام ضمائم

خرید   |   4,000 تومان
Huawei Mate 7 Jazz-UL00 Schematic

نقشه کامل به همراه تمام ضمائم

خرید   |   4,000 تومان
Huawei Mate 7 MT7-cl00 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   3,000 تومان
Huawei Y511 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Huawei Honor U8860 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Huawei G9-AL00_CL00 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Huawei Ascend G600 U8950 Schematic

نقشه کامل به همراه تمام ضمائم

خرید   |   4,000 تومان
Huawei MediaPad S7 Pro

نقشه کامل به همراه تمام ضمائم

خرید   |   4,000 تومان
Huawei E357U Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   3,000 تومان
Huawei G6-U00 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان
Huawei Honor 3C H30-L02 Schematic

نقشه کامل گوشی

خرید   |   4,000 تومان

نمایش

رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟

نمایش

رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟ لطفا خود را وارد کنید.
رمز عبور جدید به شما ارسال خواهد شد.

بازگشت به فرم ورود

بستن