دستورات CMD هواوی در حالت فست بوت (فهمیدن مشخصه بیلدنامبر فعلی و...)

برای گوشی و تبلت های هواوی دستورات متعددی وجود دارد که با adb و دستورات CMD در حالت فست بوت می توانید جهت فلش (ترمیم بوت و آنبریک) یا بررسی اطلاعات و… اقدام کنید. اگر به سیستم عامل دسترسی ندارید یا از طریق محیط ریکاوری نتوانستید بیلدنامبر را مشاهده کنید می توانید توسط دستور تعیین شده اقدام کنید.

دستورات هوآوی در حالت فست بوت

دستوراتی CMD هواوی برای فلش فریمور (بوت،ریکاوری و…):

fastboot flash device_validation
fastboot flash boot boot.img
fastboot flash system system.img
fastboot flash cust cust.img
fastboot flash recovery recovery.img
fastboot flash cache
fastboot flash boot
fastboot flash ptable
fastboot reboot

دستورات مربوط به OEM در حالت فست بوت:

fastboot oem boot boot.img
fastboot oem wrefuse
fastboot oem rdefuse
fastboot oem efuse
fastboot oem uart enable/disable
fastboot oem read_bsn
fastboot oem read_die_id
fastboot oem erase_emmc_all
fastboot oem dump ptn
fastboot oem rw
fastboot oem wr
fastboot oem get-build-number
fastboot oem memcpy_count
fastboot oem watchdog
fastboot oem ramdump Inherit all/fastboot/linux
fastboot oem checkemmc
fastboot oem jtagtosd
fastboot oem djtagtosd
fastboot oem coresight
fastboot oem led_vibrator_test
fastboot oem battery_present_check
fastboot oem change_emmc_bus_mode
fastboot oem dmatest
fastboot oem get_socid
fastboot oem seccfg
fastboot oem ddrtest
fastboot oem lowpower
fastboot oem emmc_diag
fastboot oem emmc-dump
fastboot oem linux
fastboot oem cmdline
fastboot oem lock-state info
fastboot oem hwdog certify begin
fastboot oem flash slock
fastboot oem hwdog certify close
fastboot oem get-bootinfo
fastboot oem check-rootinfo
fastboot oem relock
fastboot oem check-image
fastboot oem flashing lock
fastboot oem hwdog certify set
fastboot oem emmc_diag
fastboot oem get_key_version
fastboot oem getpsid
fastboot oem get-product-model
fastboot oem get-lockstate
fastboot oem sec_unlock
fastboot oem sec_relock
fastboot oem get-psid
fastboot oem backdoor info
fastboot oem battery_present_check
fastboot oem get_hwnff_ver
fastboot oem frp-erase
fastboot oem frp-unlock

دستورات مربوط به Getvar در حالت فست بوت:

fastboot getvar emmc_clr_writeprot
fastboot getvar emmc_set_writeprot
fastboot getvar ptable
fastboot getvar cmd
fastboot getvar resize
fastboot getvar ddrid
fastboot getvar emmcid
fastboot getvar memory_num
fastboot getvar serialno
fastboot getvar product
fastboot getvar VerifyPartition
fastboot getvar nve
fastboot getvar call
fastboot getvar memory_info
fastboot getvar emmc
fastboot getvar memory
fastboot getvar version
fastboot getvar rescue_version
fastboot getvar rescue_phoneinfo
fastboot getvar vendorcountry
fastboot getvar rescue_ugs_port
fastboot getvar rescue_enter_recovery
fastboot getvar max-download-size
fastboot getvar error_print
fastboot getvar partition-type rescue_recovery
fastboot getvar

لطفا در صورت کپی برداری از مطالب نام رام ایران را در زیر مطلب درج کنید.

دیدگاه کاربران

در بحث پیرامون این مطلب شرکت کنید

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید